Kvernelands Teknologi!

Kverneland Teknologi

En Kverneland är så mycket mer än bara ett redskap.
Kverneland är kvalitet, hållfasthet och hundraårig tradition och utveckling!

 1. Kverneland i korthet

  • KVERNELAND är världsberömt

Kverneland är världsberömt och ojämförbart när det gäller produktion av plogar med enastående prestanda och livslängd, vilket också ger dig låga driftskostnader. 

  • Marknadens HÖGSTA hållfasthet i förhållande till vikten

Kvernelands olika stål kombinerade i en unik värmehärdningsteknologi, som används på hela plogen, ger en oöverträffad styrka kontra vikt.

Du kan lita på att din Kvernelandsplog fungerar när den ska. Den är ett tryggt köp!

 2. KVERNELANDS TEKNOLOGI
    Kvernelands teknologi är nära sammankopplat till utvecklingen av

  • Höghållfast stål optimerat för varje enskild plogdel.
  • Speciella härdningsprocesser för att framställa bästa möjliga delar
  • En ständigt pågående utveckling av plogkonstruktion och specialstål

3. Kvernelands nyckelfaktorer för framgång

Picture A

Kvernelands stålteknologi är unik.

Picture B

Picture C

4. Plogar som ingen annan kan producera!

För att framställa samma robusthet som Kvernelands plogar har, behöver våra konkurrenter addera mer stål och därmed mer vikt. Konsekvenserna blir oundvikligen ett högre marktryck, högre slitage och nedslående plöjningsresultat.

Kvernelands Teknologi garanterar högsta hållfasthet jämfört med vikt, som går att finna på marknaden.

Kverneland Group

Kverneland Group Klepp, Norge, Produktionsområde: 72 000 m2

Klicka här för mer information