IsoMatch Eye

IsoMatch Eye ingår i IsoMatch tillbehörsserie och är en kamera anpassad för lantbrukets krav.