Framtidstro på lantbruket

Pontus och Mathilda Sandén tror på en framtid i lantbruket. Planeringen av ett nytt stall med robotmjölkning och en rejäl utökning av antalet mjölkkor är i full gång. Stora delar av maskinparken kommer från Kverneland och för Pontus är det avgörande med driftsäkra, smidiga och effektiva maskiner för att våga satsa.

South of Stenungsund, Anrås Gård is run, so far as a leasehold, by Pontus and Mathilda Sandén. The milking parlour, with a tied-up system of short stalls and tube milking, was rebuilt after a fire in 1994 and has room for 55 yearling cows and recruitment. On a nearby farm that the couple also leases, there is a stable with room for 120 bulls that are raised for slaughter. These are partly the farm's own dairy bulls and partly bulls that are bought half a year old in the autumn and sent for slaughter about a year later.

Söder om Stenungsund ligger Anrås Gård som drivs, hittills som arrende, av Pontus och Mathilda Sandén. Mjölkstallet, med uppbundet system med kortbås och rörmjölkning, byggdes upp igen efter en brand 1994 och har plats för 55 årskor och rekrytering. På en gård i närheten som paret också arrenderar finns ett stall med plats för 120 tjurar som föds upp till slakt. Där hamnar dels gårdens egna mjölkrastjurar och dels tjurar som köps in halvårsgamla på hösten och skickas till slakt ungefär ett år senare.
Pontus och Mathilda, som bådar arbetar heltid hemma på gården och ibland tar hjälp av en timanställd, har bestämt sig för att satsa på lantbruket och ska bygga ett nytt stall för 120 mjölkande kor, sinkor och dräktiga kvigor – totalt plats för 150 djur. Två mjölkningsrobotar ska installeras. Nuvarande mjölkstall ska byggas om för kalvar och ungdjur. Nya mjölkstallet ska vara klart någon gång under 2025 om planen håller.

”En alldeles för stor investering”

- Det är en alldeles för stor investering egentligen, säger Pontus och skrattar. Läget som är nu med höjda räntor och ett mjölkpris som gått ner mycket det senaste halvåret har bromsat projektet. Vi får invänta ett stabilare mjölkpris och en ändrad räntepolitik. Från början skulle byggstart vara våren 2024. Nu blir det kanske hösten -24 i stället, sedan kan vi inte vänta längre.
Planerna på en utökning började växa fram för ungefär tre år sedan. Våren 2022 började Pontus och Mathilda planera på allvar med att kontakta entreprenörer, räkna på budgetar och besöka andra mjölkbönder som byggt nytt.
- Den bästa frågan man kan ställa till andra är: ”Vad skulle du inte ha gjort?”. Efter de här besöken har vi ändrat en del smågrejor som man kanske inte hade tänkt på annars, säger Pontus.
Paret brukar 280 hektar, varav 20 hektar är naturbeten, 100 hektar vall och 160 hektar spannmålsodling med höstvete, havre och korn. Den mesta spannmålen blir foder till kor och tjurar. De senaste åren har företaget växt med cirka 40 hektar per år och när antalet mjölkkor fördubblas behöver arealen givetvis också bli större.

South of Stenungsund, Anrås Gård is run, so far as a leasehold, by Pontus and Mathilda Sandén. The milking parlour, with a tied-up system of short stalls and tube milking, was rebuilt after a fire in 1994 and has room for 55 yearling cows and recruitment. On a nearby farm that the couple also leases, there is a stable with room for 120 bulls that are raised for slaughter. These are partly the farm's own dairy bulls and partly bulls that are bought half a year old in the autumn and sent for slaughter about a year later.

Nya maskiner från driftsäkert varumärke

Arrendeperioden varar fram till årsskiftet 2023/2024. Då köper paret Sandén gården och får möjlighet att genomföra sin planerade utökning. Gårdens nuvarande ägare har nära band till familjen och Pontus far har arbetat på gården, precis som Pontus själv började göra när ägaren blev sjuk och behövde hjälp. Korna köpte han 2014. I början av arrendeperioden lejde han in nästan alla tjänster, men nu är läget det omvända.
- Nu kör jag själv en hel del åt andra på entreprenad, en del sprutning men framför allt slåtter och rundbalning på sommaren. Jag började med att köpa in begagnade maskiner men det blev lika mycket skruvande som körande efter ett tag. Vi tog beslutet att byta bort maskinerna och satsa på nytt, driftsäkert och ett märke som har ett stort utbud så man slipper ha kontakt med flera olika verkstäder, säger Pontus.
Valet föll på Kverneland och återförsäljaren Andrésen Maskin i Uddevalla.
- Kverneland är kända för hög kvalitet, jag hade hört att folk var nöjda med märket och att det funkade bra så jag satsade på det helt enkelt. Jag hade en bogserad slåtterkross från Kverneland som jag var nöjd med, köpte sedan en begagnad butterfly och bytte sedan den mot den jag har nu. Sprutan, konstgödselspridaren och harven köpte jag samtidigt och plogen där emellan. Under en period på två, tre år bytte jag bort det mesta och satsade på nytt från Kverneland, säger han.

Samma skärm till flera maskiner

Att Pontus har många maskiner från Kverneland gör att han kan använda samma skärm i traktorn och bara har behövt lära sig ett gränssnitt. Alla maskiner är ISOBUS-kompatibla, vilket han menar är en stor fördel. Han kör sprutan och harven med en John Deere 6155 medan en John Deere 7280 går framför slåtterkrossen och plogen.
- Sprutan, spridaren och slåtterkrossen går på samma skärm, man har gps och styrning samlat. Det blir lättkört även om man är trött, säger han med ett leende.
Kontakten med återförsäljaren, Andrésen Maskin i Uddevalla, är han nöjd med och han berömmer även Kvernelands egna support som han har haft en del hjälp av.
- De var här när vi startade upp maskinerna och hjälpte till med inställningar och så vidare. Det är skönt att man kan ta frågor med någon som är expert på just Kverneland, då får man svaren direkt. Reservdelar har vi inte behövt, förutom några spetsar till plogen. Det har rullat på bra, säger Pontus.

Text & foto: Pär Andersson