Fler rader och gödningsinjektion med Kverneland Monopil

Sockerbetsspecialisten RJC Todd har höjt insatsen denna säsong genom att byta till en 18-radig Kverneland Monopill precisionssåmaskin komplett med fronttank för injektion av flytande gödningsmedel.

Fler rader och gödningsinjektion med Kverneland Monopil

"Eftersom många kunder nu vill ge sina betor en starkare start bestämde jag mig för att ersätta min gamla 12-radiga Kverneland Monopill med en 18-radig Kverneland Monopil som kunde användas i kombination med en fronttank för flytande gödningsmedel", förklarar Rob Todd. "Och jag är glad att kunna säga att de fält som har fått en dos flytande gödsel jämfört med de som har spridits med fast gödsel före sådd producerar synbart starkare plantor." Den brittiskbaserade entreprenören har odlat betor i över tre decennier, och hans erfarenhet och kunskap om grödan uppskattas av hans kunder. Hans arbetsbörda omfattar plantering och skörd av cirka 600 hektar betor varje år inom en radie på 30 mil från hans bas, inklusive 30 hektar som odlas på hans egen gård. "Att odla mina egna betor ger mig också möjlighet att utföra mina egna småskaliga fältförsök", säger han. "I år har jag sått betor med rent kväve och även med en blandning av P och N - och den senare ser för närvarande ut att vara den bättre skörden."

Att gå bredare, med en 18-radig fällbar Kverneland Monopill från Farmstar, krävde ett traktorbyte i år, eftersom Rob alltid har varit uppmärksam på markpackning. "Jag har alltid föredragit en liten, lätt traktor för betupptagningen, och min gamla Case IH CS110 ersattes av en Puma 130 för betupptagningen", säger han. "Jag valde Stocks dubbelhjul för radsådd, runt om, för att hjälpa till att sprida kombinationens totala vikt på båda sidor av raderna." "Kverneland Monopill är den bästa precisionssåmaskinen som finns", säger han. "De andra är helt enkelt för tunga. Och jag kör min med ett mulchkit, vilket förbättrar placeringsnoggrannheten på en mängd olika jordtyper och låter mig köra med en högre framkörningshastighet." Framtill finns en Kverneland iXtra LiFe fronttank med en kapacitet på 1 200 liter, och all tid som går förlorad när fronttanken ska fyllas kompenseras av den bredare såmaskinens extra radenheter.

"Genom att använda tanken med betsåmaskinen kan jag applicera antingen 100 liter eller 200 liter/ha i marken, vilket omedelbart är tillgängligt för betfröna", säger Rob. Gödselinjektionen utförs före varje sådd på en fast ram, vilket gör att munstyckena kan bytas ut för olika appliceringshastigheter. "Mätningen är extremt noggrann och munstyckena sitter på rätt plats och på rätt djup", säger han. Rob säger att hälften av hans kunder valde flytande gödning i år, och han förväntar sig en större uppslutning nästa säsong, eftersom odlarna försöker maximera avkastningspotentialen.

"Det kommer att bli en intressant skörd att se hur avkastningen blir i jämförelse, vilket kan leda till att många fler av mina kunder väljer den här metoden nästa år", säger han.