ISOBUS

Övertygande med ISOBUS-teknologi

I början av 2000-talet var ISOBUS början på en "inovationstävling" inom lantbruksbranschen. Målet var att nå kompabilitet och standardisering mellan traktorer och redskap. Det allmänna ISOBUS-språket medger standardiserad kommunikation mellan olika traktorer och redskap. Och det ger många fördelar. En fördel är att du inte behöver en separat terminal för varje maskin. Du kan koppla in redskapet direkt till traktorn, som blir "plug'n'play" på en ISOBUS-traktor. Maskinen dyker snabbt upp på terminalens skärm.

Standardisering av inställningar, bättre översikt i hytten, enklare anslutningar mellan traktor och redskap, är några av fördelarna - för att inte prata om kostnadsbesparingarna när du har flera ISOBUS-redskap. Att arbeta med ISOBUS är särskilt lämpat för lantbrukare som sår, sprutar eller sprider eller för maskiner som ger mycket information till gårdsdatasystemet.