Ansvarsförklaring: Villkor och bestämmelser

Denna webbplats tillhandahålls av Kverneland AS ("Kverneland Group") och får endast användas i informationssyfte. Genom att komma åt och använda denna webbplats ("webbplatsen") samtycker du till att följa de villkor som anges i detta meddelande. Du samtycker också till att följa alla ytterligare restriktioner som visas på denna webbplats.

Kverneland Group tillåter dig att se och ladda ner informationen ("material") på denna webbplats endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Detta tillstånd är inte en överföring av äganderätten till materialet, och kopior av materialet får inte ändras på något sätt eller reproduceras eller visas offentligt eller distribueras eller på annat sätt användas för offentliga eller kommersiella ändamål.

Kverneland Group garanterar inte att denna webbplats eller dess servrar är fria från skadliga komponenter, t.ex. virus. Kverneland Group garanterar inte heller materialets riktighet eller fullständighet eller tillförlitligheten hos uttalanden, råd eller åsikter eller annan information som visas på denna webbplats. Varken Kverneland Group eller någon annan juridisk enhet i den kombinerade företagsgruppen "Kverneland Group", inklusive dess dotterbolag, tar något ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnanden. Materialet som ingår på denna webbplats får inte användas i samband med investeringsbeslut eller liknande.

Kverneland Group tar inte ansvar för direkta eller indirekta förluster eller skador av något slag som uppstår genom användning av denna webbplats eller någon information som finns på den.

Kverneland Group kan tillhandahålla länkar på denna webbplats till webbplatser som drivs av andra enheter. Kverneland Group inklusive dess dotterbolag, är inte ansvariga för innehållet på någon länkad webbplats och tar inget ansvar i samband med tillgång till och användning av dessa webbplatser.

Detta meddelande ska regleras av och tolkas i enlighet med norsk lag.