Kverneland iXtrack T6

IXtrack T6 är konstruerad för maximal prestanda och produktivitet i kombination med exakt, enkel och kostnadseffektiv sprutning. Med en tankstorlek upp till 7600 liter.

Kverneland iXtrack T6 - För maximal produktivitet och prestanda

Med den nya iXtrack T6 bogserade sprutan går Kverneland in i ett helt nytt marknadssegment med cirka 6400 liter tankvolym för maximal prestanda och produktivitet. Detta i kombination med exakt, enkel och kostnadseffektiv sprutning..

Fördelarna

  • Användarvänlighet: Kverneland-spruttekniken säkerställer att sprutningen görs på det enklaste och effektivaste sättet, eftersom högprecisionssprutning är en viktig faktor i vår miljö idag. 
  • Stabilitet: den centrala ramen i kombination med den speciella tankdesignen ger sprutan ett mycket lågt tyngdpunkt och kompakta dimensioner som är fördelaktiga för enkel vändning på vändtegen.
  • Precisionssprutning: iXtrack T6 är utrustad med ett jämnt, hängande parallellogram som är aktivt i sprutläge, men också under transport för optimal bomstabilitet. Parallellogrammet kombinerar optimal stabilitet med mjuk bombalansering och begränsad vertikal rörelse för att minimera spridningshöjdsavvikelser, vilket säkerställer korrekt grödetäckning.
  • Intelligent elektronik: iXtrack T6-serien är 100% ISOBUS-kompatibel som standard. Den innovativa iXspray-hårdvaran och programvaran med intuitivt pekgränssnitt garanterar en användarvänlig användning av sprutan.
  • Vätskehantering: valet kan göras mellan manuell styrning av EasySet-kontrollpanelen, iXclean Comfort för halvautomatisk styrning eller iXclean Pro helautomatiskt ventilhanteringssystem. IXflow sprayledningscirkulationssystemet finns med pneumatiska munstycken eller som iXflow-E med elstyrda munstycken. 
  • Anslutbarhet: det första steget i anslutningsvärlden med våra IsoMatch-applikationer. Anslut dig själv enkelt till din maskin med IsoMatch FarmCentre, IsoMatch TopService eller IsoMatch TopRemote.

Technical specifications

iXtrack T6
Behållarvolym 6400 litres 7600 litres  
Sprutramper HSA 21 - 33 m / HSS 18 - 40m
Drawbar Hitch linkage in combination with pulling eye or ball coupling
Hjulaxel 1.80 - 2.25m by changing rims
Pumpar 200 - 260 - 2x 200 - 2x 260 (l/min)
Renvattentank 500 litres
Kontrollsystem IsoMatch Grip in combination with IsoMatch Tellus Pro, IsoMatch Tellus GO or any other ISOBUS terminal
iXclean iXclean Comfort / iXclean Pro

Precisionsbesprutning iXtrack T6

Lätt att koppla
IXtrack T6 finns i kombination med låg koppling.

Maximala styrmöjligheter
IXtrack T6 erbjuder maximal användarvänlighet och komfort genom att ha en styraxel som bidrar till utmärkt stabilitet under olika fältförhållanden. Spårbredden kan ändras från 1,80m till 2,25 meter. Detta garanterar maximala styrmöjligheter med en snäv svängradie.

Smidig och avfjädrad
IXtrack T-serien är utrustad med ett smidigt, avfjädrat parallogram som är aktivt när du är ute på fältet och under transport. Parallellogrammet kombinerar optimal stabilitet med mjuk rampbalansering och begränsad vertikal rörelse för att minimera spridningshöjdsavvikelser, vilket säkerställer korrekt grödetäckning.

ErgoDrive Headland Management System
ErgoDrive vändtegshantering är standardutrustning för iXtrack T6. ErgoDrive hjälper föraren på vändtegen. Den aktiveras genom att helt enkelt slå PÅ eller AV och ErgoDrive kontrollerar alla nödvändiga åtgärder, medan föraren kan fokusera på att köra säkert.

iXclean och iXflow-E

iXclean
ENFO grundning och sköljning är standard på alla Kverneland spraydatorer. Innan sprutningen påbörjas fylls sprutlinjerna med kemikalier exakt upp till munstycket genom automatisk avstängning. Efter avslutning eller avbrott spolas växtskyddsmedel automatiskt ut ur sprutledningarna med ett minimum av rent vattenförbrukning. Denna ENFO-teknik optimerar fyllning och rengöring av sprayledningarna. Noggrann applicering, inget slöseri med produkter och vattenbesparing är nyttan för miljön.

iXclean Comfort
iXclean Comfort är ett halvautomatiskt ventilstyrsystem. Kombinationen av en elektrisk nivåindikator och sugventil ger förarkomfort och noggrannhet; automatisk påfyllning stannar när den programmerade nivån har uppnåtts och fjärrkontroll av alla ENFO-sköljnings- och fyllningsfunktioner utförs från hytten! Spola linjerna enkelt innan du börjar och skölj dem efteråt.

iXclean Pro
iXclean Pro är en avancerad lösning med helautomatisk, elektrisk ventilhantering. Det betyder att alla funktioner kan styras från hytten. Att växla mellan påfyllning, omrörning, sprutning, utspädning, grundning, sköljning och tankrengöring är extremt enkelt: tryck bara på knappen! Dessutom erbjuder iXclean Pro ett helautomatiskt skölj- och rengöringsprogram i flera steg med trippel utspädning för hela sprutan. Genom att trycka på en knapp startar en omfattande rengöringsprocess inklusive alla linjer. Det är så noggrant att resthalterna efter automatisk rengöring är under 1%.

iXflow-E
iXflow-E är högtryckscirkulationssystemet med elektrisk munstycksreglering. Det finns en fri cirkulation av kemikalier med en återföring av sprayvätska tillbaka till tanken när sprutan slutar. Detta innebär att det inte finns någon sedimentering i sprutlinjerna och inga återvändsgränder för sprutning eller rengöring, även när bommen är i vertikalt läge. Under sprutningen blir varje sektion under tryck från båda ändarna av sprayledningarna, så att operatören omedelbart kan börja spruta utan tryckfall. Det är lätt för operatören att programmera antalet och storleken på sektioner som passar bäst för deras behov och fältsituationer.

HSS and HSA Spray Booms

The HSS spray boom combines a minimum of weight with maximum strength and stability. Special hardened Domex steel gives the spray boom a long lasting heavy duty high quality reputation. The aluminium bonding instead of welding of the HSA spray boom range provides a weight saving and gives remarkable strength.

HSS Spray Boom
The HSS spray boom is designed for professional use. The triangular construction provides perfect integration of the stainless steel spray lines, nozzles and nozzle holders and the optimal hose routing where all is well protected. Working widths from 18 up to 40 metres with a variation in different section lengths offer the sprayer adapted to customer demands!

HSA Spray Boom
The HSA spray boom offers efficient protection of the nozzle holders within the bottom profile. This profile is designed for easy cleaning and much more. With no sharp angles, no liquid and residues can be trapped. The anodised surface protects against corrosion and scratches.

Compact and Stable
In transport position the HSA and HSS spray boom fold away nicely over the patented tank design and far away from the tractor cab. This results in a transport width of 2.55m and a height below 4m that together with the low gravity point provides excellent stability on the road, as well in the field.

Balancing

Boom Guide
Boom guide is an automatic boom height control system that helps the operator to maintain your chosen spraying height. Ultrasonic sensors control the sprayer's hydraulics to guide the boom. 

Sensors with Hybrid Mode as standard
This unique sensor technology, provides excellent guidance in many different and challenging field conditions and crops. The hybrid mode not only measures the distance to the plant (upper growth), it also measures the distance to the ground or bottom parts of growth at the same time. There are three different modes:

  • Soil mode: the sensors only see the bottom. The soil remains representative.
  • Crop mode: the sensors only see the crop. In a closed crop the sensors continue to automatically follow the crop (top).
  • Hybrid mode: the sensors see the crop and the soil. The sensors follow the soil surface and the crop. When the crop is uneven, a uniform crop is virtually determined. Used in unclosed or uneven crops.

The advantage is a perfect boom guidance at higher speed and a total respect of the optimal nozzle distance to the crop, which result in highest efficiency of the application and reducing drift to a minimum level.

Boom Guide Comfort
The two ultrasonic sensors on the boom can control the spray height via the central slope correction and boom lift functions. The cost-effective system is suited to gentle slopes, uneven crop conditions and lower driving speeds.

Boom Guide Pro
This advanced system uses three ultrasonic sensors to control left- an right-hand boom sections independently for the ultimatic guidance in the most challenging field conditions. It can deliver positive and negative lateral movement on each side of the boom to follow the contours in every situation!

Boom Guide ProActive
The system proactively reacts on boom movement and controls both the central and independent slope correction, as well as boom lift functions to guide the boom over the crop canopy, soil surface or a combination of both modes.

Boom Guide 5 Sensor Extension
The Boom Guide 5 sensor extension provides two additional ultrasonic sensors to ensure proper height measurements with booms reduced to 24 metres. 

Balancing in Flatland Conditions
An especially designed balancing system for flatland conditions is available for HSS spray booms from 32-40 metres. This system does not require any electronic boom guidance in flatland areas. The advantage is a perfect boom guidance at higher speed and a total respect of the optimal nozzle distance to the crop, which result in highest efficiency of the application and reducing drift to a minimum level.

Fully Integrated Concept

Storage Locker
A storage locker is integrated on the left hand side behind the door allowing you to keep your safety and cleaning equipment or tools with you on the sprayer. An additional storage locker is available for the right hand side to create even more storage place.

Easy Accessible Filters
The transparant filter bowl provides direct view on the dirt degree of the suction filter without dismounting. A valve at the bottom allows emptying the filter content before removing the bowl to avoid contamination of the hands with chemicals. The self cleaning pressure filter prevents blocking via a continuous flow keeping the filter mesh clean. The undissolved particles are returned into the tank until they are completely dispersed.

Chemical Inductor
The chemical inductor is an integrated part of the tank design. It is located next to the valve panel for easy access. Equipped with a circular rinsing system and waterproof cover, it can be rinsed safely with closed cover. Big quantities of powder and difficult mixtures are injected without any problems within seconds!

Clean Water Tank
The clean water tank is equipped with a level indicator. It can be filled via the opening on the clean water tank. It contains sufficient clean water for thorough cleaning with the several iXclean functions.

Filling via the Suction hose
External aspirate water is filtered first by the filter on the hose and then by the suction filter. In parallel you can already use the chemical inductor to add and premix chemicals.

Hand Wash Tap
You can wash your hands via the hand wash tap which is centrally located on the valve panel.

External Washing
A cleaning kit with a 15 metre hose and a brush, can be connected to the pressure side of the pump. It is allowing precleaning of the sprayer in the field, using water from the clean water tank.

Dual Agitation System
The return flow agitation system keeps the mixture homogeneous during operation and can be easily switched off in case of foam risk or nearly empty tank. The powerful high pressure agitation with injector nozzles guarantees powerful mixing which can activate after filling or a long break. 

Control system

The iXtrack T series are 100% ISOBUS compatible as standard, which means easy plug and play with the IsoMatch Tellus GO+ or PRO or any other AEF certified terminal. The innovative iXspray hardware and software with intuitive touch interface guarantees an user friendly operation of the sprayer. iXspray is full of nice features to make the operators life easy, save time and avoid mistakes in a busy working season, for example pre-sets for spray jobs and boom configuration can be configured easily.

IsoMatch Grip
The IsoMatch Grip adds control to your fingertips for easy control of the sprayer. From 1 up to 44 functions over 4 modes can be programmed freely by the operator. So you can start with basic functionalities and add other functionalities later on demand. Due to the ISOBUS AUX-N functionality the IsoMatch Grip can also be used to control other implements.

IsoMatch GEOCONTROL
The combination of IsoMatch GEOCONTROL and GPS allows the operator to reduce overlap and over dosing, to increase crop quality and save costs. All this in combination with even high flow rates, because there is no impact on the section length, no loss of pressure or an unequal flow between sections. IsoMatch GEOCONTROL application fulfils the need in terms of easy, smart and efficient farming, by providing the use of automatic section control and variable rate applications.

iM FARMING

Smart efficient easy farming

ISOBUS

When deciding what equipment to purchase, it is not always easy to find the optimal solution in the broad market offering of today. Technology is developing fast and tractors and implements are more and more equipped with high tech electronics. We understand this complexity and are committed to provide you with easy farming solutions. Therefore these cost-efficient ISOBUS Universal Terminals, IsoMatch Tellus PRO and IsoMatch Tellus GO+ are made for easy machine control and efficient farming.

More about ISOBUS Universal Terminals >

Compatibility-Check-jpg-g4o4jih263

IsoMatch Tellus PRO

With its advanced hardware and software features, the IsoMatch Tellus PRO provides the optimal precision farming solution for an all-in-one control system inside your tractor cab.

IsoMatch Tellus PRO is the centre for connecting all ISOBUS machines and a platform for running precision farming applications. It offers everything a farmer needs to get the maximum out of his machines and crops, as well as cost savings in fertiliser, chemicals and seeds by using automatic section control and variable rate control. With the unique dual screen functionality it gives the farmer the opportunity to view and control two machines and processes simultaneously. 

More about the Tellus PRO >

IMTellusPRO_Front-rotated-wide3

IsoMatch Tellus GO+

Work easy. Be in control.

IsoMatch Tellus GO+ is especially developed for controlling the machine in a simple way. The farmer is in full control of the machine in exactly the way he wants. Easy set up the machine with the soft keys via the 7-inch touch screen. And, optimal control while driving, just use the hard keys and rotary switch. Controlling the implement has never been so easy.

This can be you your first step into Precision Farming
IsoMatch Tellus GO+ makes it easy to control any ISOBUS machine from your tractor cab. IsoMatch GEOCONTROL enables you to achieve higher yields, lower costs and do your work with less hassle. This licence key is divided in two parts, Section Control and Variable Rate Control, which are available from the IsoMatch Shop. Now you can buy the specific functionality that you need.

More about IsoMatch Tellus GO+ >

TellusGOplus

IsoMatch GEOCONTROL

Made for smart, efficient and easy farming

IsoMatch GEOCONTROL is an advanced software application within the IsoMatch Tellus PRO and IsoMatch Tellus GO+ that helps you to control all ISOBUS compatible Kverneland Group machines such as sprayers, spreaders and seeders! Combined with a GPS receiver it fulfils the future needs in terms of easy, smart and efficient farming!

More about IsoMatch GEOCONTROL >

IsoMatch-GEOcontrol-Fieldresult1.jpg