Kverneland Miniair Nova

Den professionella lösningen för alla odlare!

Den professionella lösningen för alla växtodlare

Den pneumatiska såmaskinen för en stor mängd av olika grönsaker, medicinalväxer och blommor etc. 

Miniair Nova finns med fast eller hydrauliskt fällbar ram, med arbetsbredder från 2,5 till 6,5 meter. Tack vare den flexibla upphängningen kan bäddar med höjd upp till 34 cm sås.

Fröavstånden kan anpassas mellan 0.9 – 43.4cm och med ett minsta radavstånd på 11 cm. 
Kedjehjulen kan lätt bytas utan behov av extra verktyg. 

Fördelarna:

 • Passar en stor mängd av frön
 • Lågt marktryck under sådd tack vare 7.00-12AS hjul som standard
 • Konstant sådjup tack vare länkade främre och bakre tryckhjul 
 • Snabb och enkel justering av sådjupet via spindel.
 • Minsta radavstånd på 11cm
 • Flera olika billar att välja bland för att passa just dina behov
Miniair Nova Arbetsbredd (m) Vikt (kg) Antal rader (max.)
Miniair Nova fast 2.5 - 6.5 345-690 32
Miniair Nova fällbar 6.0 970 32

Ram Miniair Nova

Passar alla typer av lantbruk, stora som små. Arbetsbredder på mellan 2 och 6,5 m, fast eller hydrauliskt fällbar ram.

 • Hjulstorlek 7.00-12AS för att minimera markpackning under sådd.
 • Hjulen är placerade bakom ramen för att optimera viktdistributionen.
 • Maskinen kan anpassas för bäddar med höjder upp till 34 cm tack vare den flexibla upphängningen.
 • Standard-växelådan har automatiskt kedjespännare. Fröavstånden kan anpassas mellan 0.9 och 43.4 cm.
 • Kedjehjulen kan bytas utan att man behöver verktyg-
 • The chain wheels can be changed without the need for tools

Såenhet Miniair Nova

Såenheten består av en parallellogram-länkad tandemvagn med påkopplad såenhet.

 • Trycket från enheten kan ökas eller minskas med en fjäderupphängning.
 • Främre och bakre packarhjulen är länkade vilket ger ett konstant sådjup.
 • Sådjupet kan ställas snabbt och enkelt. När inställningen är gjord för första raden, tillämpas det på alla rader.
 • Radavståndet kan ställas individuellt ner till 11 cm.
 • Standardversionen av såenheten väger bara 28 kg. Det ger bra manövrerbarhet och max stabilitet.
 • En lyftmekanism gör att såenheten kan lyftas och låsas för man ska kunna underhållsarbete eller om man ska tömma tanken helt.
 • Såenheten kan utrustas med olika typer av packarhjul, för att kunna anpassas för olika typer av jordar.
 • Det finns också en längre version av tandemvagn, som kan utrustas med mellanliggande packarhjul och ett ytterligare kedjeskydd.

Såhus Miniair Nova

 • Såhuset är tillverkat av gjuten aluminium och har en exakt placering av fröet.
 • Fröet sugs in i såskivans hål via vakuum och flyttas via den roterande skivan till utsläppspunkten, där vakuumet stoppas och fröet placeras exakt.
 • Överflödiga frön tas bort med ställbara singulatorer och skickas tillbaka till såflödet.
 • Utmatningen från 4 liters behållaren regleras så att flödet av överskottsfrön kommer tillbaka till inloppet.
 • En roterande borste förhindrar blockeringar och säkrar flödet av frön till såskivan.
 • Såskivan rensas från damm och frörester för att säkerställa en perfekt upphämtning av fröer hela tiden.
 • Såhuset är enkelt att öppna och kan utrustas med olika typer av såskivor.
 • Såskivan byts enkelt utan verktyg.

Såbillar Minair Nova

Det finns flera olika såbillar till Minair Nova

 • Det finns en standard såbill för normal placering, en bandsåbill för bred placering och en "sickle-shaped" bill för djup placering.
 • En nyhet är twin-billen. I det fallet kommer standard såbill i två sektioner som gör det möjligt att så två rader med ett såhus.
 • Twin-billen finns tillgänglig för 7 cm och 10 cm bredd, med minsta bredd mellan rader på 21 cm.
 • "Two-lane"-såskivan sprider utsädet, vilket optimerar utrymmet mellan de individuella plantorna, så att de bästa sätt kan ta till sig av ljus och vatten.
 • Standard och twin-billen är utsustade med quick-fit, för att enkelt kunna bytas ut vid slitage.
 • Såbillen skyddas mot vind och från att jord att komma in, för att få bästa fröplacering.