Kverneland Monopill / Monopill e-drive II

Monopill & e-drive II - Mekanisk precisionssådd för betor och raps.

Exakt Fröplacering och Singulation

MONOPILL med mekanisk och MONOPILL e-drive II med elektrisk utmatning är utformad för professionell sådd av betor och raps. Med Monopill har såskivan samma hastigheten som körhastigheten på redskapet, vilket ger en så kallad "nollhastighet" på fröet vid utplaceringen. Detta ger ett perfekt såresultat även vid höga hastigheter. 

Även under svåra förhållanden ser de parallellupphängda radenheterna till att fröet placeras på exakt djup.

Finns tillgänglig i arbetsbredder om 3 m, 6 m, 9 m och 12 m. Den smarta och tidsbesparande hydrauliska parallelluppfällningen finns tillgänglig på 6 m och 9 m versionerna. Transportbredden på alla MONOPILL & e-drive II är maximalt 3 meter. 

Fördelarna:

 • Fröavstånden kan regleras från 12.5 till 25 cm, vilket optimerar sådd för det totala fältet
 • Integrerad spårmarkering och som tillval fysisk spårmarkör 
 • Möjlighet att kunna så tätare i raderna närmast körspår
 • Halvbredds-avstängning med optisk fröräknare som standard
 • Möjlighet att stänga av rader för att undvika dubbelsådd, praktiskt vid t.ex. kilar och liknande 
 • Ständig övervakning av alla funktioner och motorer under körning i terminalen 
 • ISOBUS-intelligens med Monopill e-drive II
  Arbetsbredd Radavstånd Vikt
Monopill 6 row fast 3.0m  45/50cm 400kg 
Monopill 12 row fast 6.0m 45/50cm 910kg
Monopill 18 row fast 9.0m 45/50cm 1750kg
Monopill 24 row fast 12.0m 45/50cm 2800kg
Monopill 12 row PH 6.0m 45/50cm 1250kg
Monopill 18 row PH 9.0m 45/50cm 2180kg

Ram Monopill

 • Finns i arbetsbredderna 3m, 6m, 9m and 12m.
 • Den smarta och tidsbesparande modellerna med hydrauliska parallelluppfällning finns i arbetsbredderna 6 m och 9 m 
 • Transportbredden på alla Monopill är max 3 m. 
 • Tillvalet spårmarkörer bistår första besprutning innan uppkomst.

Såenhet Monopill

Såenheten är – precis som maskinen i övrigt – moduluppbyggd.

 • Grundenheten är alltid densamma och utrustningen kan varieras efter behov.
 • För mulch-sådd kan det främre Farmflex-hjulet ersättas med dubbla skivristar med tryckhjul på sidan. Släpbillen gör en ren såfåra för perfekt placering av fröet. 
 • MONOPILL kan också användas för ex. rapssådd. Det här utökar på ett ekonomiskt sätt maskinens användningsområden.
 • Precisionssådd raps sås normalt med radavstånd på 45 cm. Det här radavståndet tillåter användningen av mekaniska såmaskiner. 

Såhus

 • Såskivan roterar genom den andra såhuset
 • Skivan plockar bara upp ett frö åt gången
 • Tack vare centrifugalkraften, stannar fröet i fröcellen under hela rotationen
 • Med såhuset positionerat djupt inne i utsädesbillen, blir fröets fallhöjd endast 3 cm
 • Marknadens lägsta fallhöjd, samt att fröet "står stilla" i förhållande till marken vid såtillfället, gör att det blir exakt placering för alla Monopill

Eldrift

 • Eldrift med kontroll direkt från traktorhytten med ISOBUS.
 • Såhuset drivs direkt av en elmotor med variabel hastighet. Det finns inga mekaniska delar.
 • Steglös justering av radavstånd från 12,5 till 25 cm, vilket optimerar fröpopulationen över hela marken vid varierande jordtyper.
 • Flera alternativ för spårmarkering och körspårsmarkering (tillval).
 • Möjligt att öka plantpopulationen i rader intill körspåren.
 • Halvbreddsavstägning.
 • Half-width shut-off
 • Såenheten kan stängas av individuellt.
 • Optisk elektrisk kontroll för fröräkning.

ISOBUS-intelligens - GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL - kostnadsbesparande med omedelbar avkastning

Att så med hjälp av GPS och GEOCONTROL i kombination med eldrivna precisions-såmaskiner är ett stort steg mot precision - och kostnadsbesparande. Maskinerna är alla utrustade med ISOBUS-teknologi och med hjälp av IsoMatch Tellus terminalen kan de enkelt kontrolleras.

Varje eldriven såenhet, i kombination med GPS och GEOCONTROL, slås på eller stängs av vid precis rätt ställe, vilken förhindrar överlappning med redan sådda rader. Det här är särskilt användbart vid triangulära fält, oregelbundet formade vändtegar med mera.

För mer information om ISOBUS, gå till http://se.kvernelandgroup.com/Varumaerken-produkter/iM-FARMING.

ISOBUS-intelligens - GEOSEED

GEOSEED - Precision på hög nivå

GEOSEED finns i två nivåer:

GEOSEED Nivå 1 är synkroniseringen av maskinens arbetsbredd. Förbättrar distributionen av fröer till perfektion, i parallella eller diamantformade mönster: Bästa användningen av tillgängliga näringsämnen, ljus och vatten (kostreduktion). Dessutom reduceras vind- och vattenerosion.

GEOSEED Nivå 2 är synkroniseringen av hela fältet. Det här är nödvändigt för radhackning även emot såriktningen. GEOSEED är det enda systemet i världen gör denna mekaniska ogräskontroll möjlig.

Micro-drill

Odling av sockerbetor kräver särskild omsorg och rätt tillförsel av näringsämnen. I detta avseende spelar appliceringen av mikrogranulat och mikrogödsel vid sådd en viktig roll för den tidiga utvecklingen av grödan.

Mikrodrill

Varje enhet av micro-drill har utformats för att försörja tre såenheter och har en behållarkapacitet på 35 liter. Den är elektriskt driven och ISOBUS-styrd. Utmataren består av ett slitstarkt plasthölje och utbytbara cellhjul av rostfritt stål som säkerställer exakt dosering av olika mikrogranulat. Det är möjligt att applicera mängder från 2 kg upp till 25 kg/ha.
Kontroll av utsläpp
Fördelen för miljön: Granulatet faller fritt ner i såfåran utan luftstöd, vilket minimerar utsläppen av damm och uppfyller de aktuella riktlinjerna för utsläppskontroll för alla granulat som används.
Precisionsjordbruk
Det bekväma, helt ISOBUS-integrerade styrsystemet gör det möjligt att anpassa stopp- och startpunkterna för såraden. Detta garanterar exakt avstängning i slutet av fältet (utan överlappningar eller fel).

Säkerhet för föraren

Konstruktörerna fokus har varit att öka operatörssäkerheten genom enkel och säker hantering. Därför kan operatören byta cellhjul även när behållarna är fulla av granulat. De behöver inte tömmas först, vilket minskar operatörens risk att komma i direkt kontakt med granulatet.
Kverneland micro dill har godkänts av Julius Kühn-institutet (Institutet för tillämpningsteknik inom växtskydd) (referens G 2196).