Kverneland a-drill

Pneumatisk såmaskin integrerad i kultivatorn eller såmaskinen för samtidig applicering av täckgrödor eller en extra sorts utsäde/gödsel.

Kverneland a-drill har utformats som en extra såmaskin med separat behållare och doseringsanordning för att säkerställa ett snabbt införande av täckgrödor under stubbbearbetning till minimala kostnader.
Dessutom har Kverneland utökat användningsområdet och erbjuder möjligheten att integrera a-drill även på den kraftharvemonterade såmaskinen, e-drill maxi plus. I denna kombination gör a-drill det möjligt att applicera ytterligare en sorts utsäde/gödsel i en enda omgång.
Två a-drillmodeller finns tillgängliga beroende på utsädesmängd/ha och maskinens kapacitet: a-drill 200 och 500 liter.

Fördelarna:

 • Precision och hög arbetskapacitet
 • Utsädesmängden kan justeras från hytten, även under arbetet.
 • Ekonomisk etablering av grödor
 • Säker åtkomst via lastplattformen - CE-konform - och individuellt anpassad till det jordbearbetningsredskap som den monteras på.
 • Två olika kontrollboxar (standard och hastighetsreglering)
 • Fläktar anpassade till utsäde, arbetshastighet och bredd
 • Fröfördelningsrotorer för alla förhållanden

Technical Specifications

  Kapacitet Behållare Vikt utan stege och skydd
a-drill 200 200 lit genomskinlig plast 110kg
a-drill 500 500 lit genomskinlig plast 153kg

Seeders for cover crops

One response to the Nitrate Directive

The EU nitrate directive aims to protect water resources so-called vulnerable with a rate higher than 50 mg nitrate/l. One of the measures taken into account to avoid leaching, resulting in the generalization of the soil cover in the fall by vegetation cover, which will absorb nitrogen from the soil and air, to convert it into organic nitrogen. The cover crops will then release nitrogen to the next crop (1/3), protect soil against erosion and improve its structure.

a-drill fans

Fans adapted to seeds, working speed and width - the a-drill can be equipped with two types of fan:

 • An electric fan recommended for small seeds and allowing seed rates of 4 kg/min (for a machine 50 kg/ha - 4m working width at 12 km/h)
 • A hydraulic fan (installed systematically on trailed models) for flow rates up to 14 kg/min (100 kg/ha at 12 km/h for a 7m working width)

Seed Metering Rotors

The a-drills are delivered with two types of rotor: one for small seeds (rape, mustard, cabbage, clover, etc ...), and a medium rotor for seeds (vetch, grass, sunflower, ...). The agitator placed above the rotor ensures a steady stream of seeds. A brush, located at the base of the rotor, will regulate the flow and improve the setting accuracy.

For large seeds (peas, horse beans, etc ...), it is strongly advised to choose the Flex rotor option, which is able of deforming with large seed diameter.

Control box

Two control boxes are available:

 • Version 1.2 which allows you to control rotor speed, fan speed when electric driven and switch on/off rotor and fan
 • Version 5.2 which allows flow speed regulation, ha and hour counter, self-diagnosis, etc ... It can be connected to a radar or 7-pin tractor speed information plug.