Produkter

KV_150S_1645.jpg

Jordbearbetning

Prestation och pålitlighet ger perfekt jordbearbetning.

KV_optima tf maxi_0031

Sådd

Perfekt sådd med optimal utsädesplacering och fördelning, för en mängd olika grödor.

KV Exacta TL GEOSPREAD 007

Gödningsspridning

KV iXtrack 123

Besprutning

En komplett serie av högteknologiska burna och bogserade växtskyddssprutor.

KvT_5090_MT_0003.jpg

Gräs och Vall

Kvernelands omfattande program av gräs- och vallmaskiner täcker hela kedjan inom området.

KV DUO 0015.jpg

Foder

Kvernelands foderutrustningsprogram innehåller balsnittare och fodervagnar. Fodervagnarna finns med horisontella eller vertikala knivar och även som självgående. Storlek från 5 upp till 40m³.

KV DUO 0015.jpg

Lösningar för precisionslantbruk