Produkter

Kverneland

Jordbearbetning

Prestation och pålitlighet ger perfekt jordbearbetning.

Jordfräsar Kultivatorer Packare & Vältar Plogar Harvar

Sådd

Perfekt sådd med optimal utsädesplacering och fördelning, för en mängd olika grödor.

Precisionssåmaskiner Såmaskiner

Gödningsspridning

Konstgödningsspridare

Besprutning

En komplett serie av högteknologiska burna och bogserade växtskyddssprutor.

Självgående Sprutor Burna Växtskyddssprutor Bogserade Växtskyddssprutor

Gräs och Vall

Kvernelands omfattande program av gräs- och vallmaskiner täcker hela kedjan inom området.

Slåttermaskiner & Slåtterkrossar Strängare & Vändare Rundbalspressar Transport- & Finsnittsvagnar Ensilagefördelare Slagklippare
Kverneland

Foder

Kvernelands foderutrustningsprogram innehåller balsnittare och fodervagnar. Fodervagnarna finns med horisontella eller vertikala knivar och även som självgående. Storlek från 5 upp till 40m³.

Balsnittare

Lösningar för precisionslantbruk

iM FARMING ISOBUS Tillval IsoMatch iM Calculator