Kverneland Ecomat

Grund plöjning för speciella markförhållanden med 5-8 skär.

Höjdpunkter

Ekonomisk och tidsbesparande Förbättrad markstruktur Minskade problem med ogräs, svampar och sjukdomar. Minimerad användning av kemikalier Förbättrad växttillväxt