Kverneland AB och AD

Stark och effektiv

2 - 5 skär

För enkel och effektiv plöjning.

Modellerna AB och AD är utrustade med steglös justering av fårans bredd, manuellt eller hydrauliskt. Den första justeringen av fåran är automatisk på AD-modellerna när Variomat®-systemet aktiveras. Denna bekvämlighet i arbetet kombineras med en potential för extra lönsamhet. Bränsleförbrukningen står inte i proportion till produktionen: när du ökar din plöjningskapacitet med 30 % ökar bränsleförbrukningen endast med 20 %!

För att anpassa plogen till olika hjulinställningar på traktorn är mekanisk justering av första tiltans bredd standard. En hydraulisk cylinder rekommenderas dock för plöjning i kuperade förhållanden för att kontrollera den främre furubredden "i farten".

Plogen kan växa med traktorns storlek genom att lägga till 1 extra skär.

.

Fördelarna:

 • Kvernelandsstål och värmebehandlingsteknologi är genomgående i materialet
 • Robust och pålitlig konstruktion
 • Automatisk stenutlösning för non-stop-plöjning under alla förhållanden, inget underhåll
 • Utrustad med Variomat/Vari-width® system, för snabb inställning av arbetsbredd
 • Tiltbreddsjustering är mekanisk för AB och hydraulisk för AD
 • Automatisk justering av draglinje
 • Lätthanterad
 • Utbyggbar med ett skär, två till max. 5-skärig plog.

 Tekniska Specifikationer:

Modell (Autom. stenutlösn.)        
Typ Kroppavstånd cm Frihöjd under ram cm Antal skär Tiltbredd cm
AB  85 70/80 2 - 4 30 - 50
AB 100 70/80 2 - 4 30 - 55
AD 85 70/80 3 - 5 30 - 50
AD 100 70/80 3 - 5 30 - 55

Robust som ingen annan

För oss är värmebehandling självklart

 • Ramen är en central del i plogkonstruktionen, och med Kvernelands kvalitetsstandard ses en ickebehandlad del som en svag del.
 • Kvernelands ramverk är värmebehandlade två gånger med induktionsvärme, och temperaturförändringen i stålet övervakas noga. Resultatet blir ett tre gånger så starkt material i ramen. Denna induktionsprocess är unik för Kverneland och ger våra plogar en robusthet och flexibilitet som gör att de håller länge!

Starkare men inte tyngre

 • För att uppnå en lika robust stålkvalitet som Kverneland framställer på vårt unika sätt, tvingas konkurrenterna använda grövre dimensioner eller tjockare stål.  Resultatet blir då en tyngre ram.
 • Tyngre ram inverkar negativt på dragkraftsbehovet, förslitningar, lyftkapaciteten, traktorns livslängd och bränsleförbrukning.

Lång livslängd

 • Svetsningar är också kritiska för en plogs ramverk. Därför är Kvernelands ramverk producerade som en enda homogen del.

Olika ramalternativ

 • 100 x 200 mm
 • 2-4 skär, utbyggbar med ett skär till max 4-skärig AB-plog.
 • 3-5 skär, utbyggbar med ett skär till max 5-skärig AD-plog.

Kverneland Vari-Width®

Kverneland Vari-Width®
Båda modellerna har det effektiva Vari-Width® systemet, som tillåter en steglös tiltbreddsjustering från 30 till 50 cm. Huvudskillnaden mellan modellerna är att modell AB har en mekanisk tiltbreddsjustering som du reglerar med hjälp av en vantskruv, medan modell AD har ett helt hydrauliskt system.

På AD-modellen gör en speciell ramkonstruktion med en hydraulcylinder att föraren kan justera samtliga plogkroppar (inklusive den första) hydrauliskt.

På AB-modellen måste alla justeringar göras manuellt när du ställer in plogen. AD-systemet kan justeras medan du kör eftersom det sköts hydrauliskt från förarplatsen.

Upp till 30 % ökad arbetskapacitet
Vari-Width®-systemet ger nya möjligheter till din plöjning. Konceptet möjligör att du alltid kan få den optimala tiltbredden för alla typer av jordar och traktorkapaciteter. Genom att öka tiltbredden från 35 till 45 cm ökar du arbetskapaciteten upp till 30%.

Plogkroppar

Utmärkta plöjegenskaper

Våra plogkroppar är världsberömda tack vare deras:

 • utmärkta plöjningsegenskaper
 • oöverträffade slitstyrka
 • låga dragkraftsbehov

Plogkroppar av unikt stål.

Kverneland teknologi: 12 timmars specialvärmebehandling ger:

 • optimal slitstyrka (hård som diamant)
 • nödvändig flexibilitet för att stå emot stötar

Plogkropp 8 – "universalplogkroppen"
passar de flesta jordar
bra nervändning av restmaterial
lätt att dra
Djup: 15-30 cm (6-12”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)

Plogkropp 9 – "plogkroppen för djup plöjning" 
för styva jordar och djupare plöjning
välvända och välpackade tiltor
lätt att dra
Djup: 15-35 cm (6-14”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)

Plogkropp 14 – "plogkroppen utan fäste"
plastvändskiva
för vidhäftande jordar utan steninblandning
bra sönderdelning
bred fårbotten
längre livslängd i ickeslipande jordar
Djup: 15-35 cm (6-14”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)

Plogkropp 28 – "Plogkroppen för breda traktorhjul"
passar alla jordtyper; även ännu tyngre jordar än plogkropp 8
mycket breda fåror som passar traktordäck upp till 710 mm
bra vändningsegenskaper och välpackade tiltor
enkel att dra
Djup: 15-30 cm (6-12”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)
 
Plogkropp 30 – "spaltvändskivan"
för vidhäftande-steniga jordar
passar tyngre jordar
utmärkt sönderdelning
bred fårbotten
Djup: 20-35 cm (8-14”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)

Auto-reset (automatisk stenutlösning)

Oslagbar i stenrika jordar
Kvernelands helautomatiska stenutlösningssystem är oslagbart när du vill ha problemfri plöjning även i steniga förhållanden. Det smarta bladfjädersystemet gör att varje plogkropp löser ut individuellt och glider över hindret på ett smidigt sätt. Stenutlösningstrycket minskar ju högre plogkroppen löser ut. Detta reducerar risken för kraftiga ryck och skador. Plogkroppen återgår till sitt normalläge så fort hindret har passerats och arbetet fortsätter på tidigare valt plöjningsdjup.

Säkerheten i fokus
Med dagens krav på högre effektivitet, är både traktor och plog förväntade att prestera effektivare än någonsin tidigare. Detta ställer högre krav på redskapen, speciellt på säkerhetssystemen som är utformade för att skydda traktor, plog och förare från skador under arbetet. Kverneland stenutlösningssystem system säkrar en längre livslängd och att kvaliteten på plogen består.

Extra förstärkningsblad där det krävs
Beroende på jordtypen, kan alla Kvernelandsplogar utrustas med olika sorters fjäderpaket. Standardpaketet kan byggas ut vid behov för att passa tyngre jordar. Montera på två extra fjäderblad för HD-paket, eller fyra extra (Dubbel HD) vid mycket tung jord. Du fäster bladen enkelt med en bult i centrum på fjäderpaketet. Har du extremt tung jord kan du beställa ett s.k. dubbelt fjäderpaket.

Individuell plogkroppsutlösning

Kvernelands fjäderbladssystem låter varje plogkropp lösas ut individuellt och oberoende av de andra.

Mindre påfrestning och högt andrahandsvärde
Kvernelands stenutlösningssystem är en relativt enkel konstruktion som klarar tuffa förhållanden år in och år ut, med ett minimum av underhåll. Du sparar därför både tid och pengar. Dessutom ger ett stenutlösningssystem din plog en längre livslängd, eftersom påfrestningarna på spetsar, ram och övriga plogdelar som uppstår vid påkörning av hinder, minskar. Som en konsekvens av en mindre belastad plog, ökar andrahandsvärdet jämfört med en likvärdig plog från en konkurrent.

Värmebehandling

Kvernelands värmebehandlingsteknologi:

 • Mer än 130 års erfarenhet
 • Stål som står emot de tuffaste utmaningar
 • Bästa korrelation robusthet/vikt på marknaden
 • För att uppnå motsvarande kvalitet, måste konkurrenten använda mer stål och får tyngre plog, snabbare förslitning och sämre plöjningsegenskaper

Kvernelandstålet:

 • Fördelarna du får med lägre vikt:
  lättare att dra/lägre bränsleförbrukning/lägre lyftkraftsbehov/minskad förslitning och traktorpåverkan/mer ekonomiskt...
 • Fördelarna du får med högre slitstyrka:
  färre materialbrott/lägre underhållsbehov/lägre behov av rotation på slitdelar/tidsbesparande/högsta andra handsvärde på plogen/längre livslängd på plogen/mer ekonomiskt...

Vi vet att problem alltid uppstår när du använder din plog, när du bara måste bli färdig!

Men med en plog från Kverneland kan du plöja vidare i lugn och ro!

Mer info: Kverneland Teknologi