SpotSpray - för optimalt skydd av grödor, även under natten

Variable Rate Application (VRA) har redan använts i flera år för att anpassa appliceringshastigheten för en såmaskin, spridare eller spruta till specifika områden på fältet. VRA-receptkartor kan skapas baserat på bilder från en drönare eller ett flygplan eller satellitbilder (t.ex. MyDataPlant). Mer exakt applicering och miljöskydd krävs i allt högre grad av lokala myndigheter och lagstiftning.

SpotSpray - för optimalt skydd av grödor, även under natten

Kverneland går ett steg längre med SpotSpray-applikationen som baseras på receptkartor med noll appliceringsmängder.

Med SpotSpray kan kostnader sparas genom att minska den sprutvätska som ska användas och bevara friska grödor från onödig behandling. Detta innebär också mindre skador på grödan.

Baserat på en fördefinierad applikationskarta, som kan skapas på ett liknande sätt som VRA-kartan, stängs sprutan av och på. Detta görs baserat på de fördefinierade sektionerna i styrterminalen och kan även göras med vanliga sektionsventiler på sprutan. Endast angivna fläckar besprutas, vilket är särskilt användbart vid bekämpning av ogräs, tistlar, våta områden, områden utan groddar och områden med jordproblem.

En annan fördel är att det utifrån fläckarnas yta på VRA-kartan är lätt att se exakt hur mycket sprutvätska som krävs i sprutan. Kapaciteten ökar också eftersom fler hektar eller fält kan täckas med en tank sprutvätska.

Med en relativt liten investering i SpotSpray-licensen på IsoMatch Tellus-terminalen är avkastningen på investeringen hög, eftersom man sparar tid och pengar. I och med detta blir punktsprutning tillgängligt för alla jordbrukare och entreprenörer.