Kvernelands Rotago F rotorharv med f-drill CB F

Ny generation rotorharvar med nya såaggregat - flexibla och effektiva i kombination.

Kvernelands Rotago F rotorharv med f-drill CB F

Effektiv såbäddsberedning behövs för en sund växttillväxt som grund för avkastning och vinst, samt för en säker livsmedelsproduktion. Behovet av mer hållbara metoder och det ekonomiska trycket har drivit på utvecklingen av nästa generations teknik.

Med den nya ROTAGO F introducerar Kverneland en rotorharv i grund- eller ISOBUS-version. Båda versionerna erbjuder nivelleringsstång och justering av arbetsdjup i farten. Kvernelands ingenjörer utformade det kompletta maskinkonceptet från grunden för att vara redo för alla framtida jordbrukskoncept och utmaningar. Kvernelands ROTAGO F finns tillgänglig i arbetsbredder från 4 m till 6 m (fällbar).

Kvernelands Rotago F rotorharv med såaggregat f-drill CB F - flexibel och effektiv i kombination

ROTAGO F kan användas i ensam drift eller som kombination med såaggregatet f-drill CB F och f-drill med frontbehållare som ett system med en överfart. Såaggregatet kan snabbt kopplas till eller från, vilket gör att rotorharven även kan användas solo.

För bättre lastbalans, extra stabilitet och laglig vägtransport finns ett stödhjul som kan monteras på rotorharven eller på såaggregatet. Ingen frikoppling av toppstången behövs. Den konstanta stödkraften på hjulet säkerställer en jämn körning och ökar förarens säkerhet och komfort.