Kverneland MULTIRATE - För enkel och kostnadseffektiv spridning

Effektiv näringshantering av grödor är en viktig faktor för att driva en lönsam verksamhet. För att öka produktiviteten och produktionen krävs mer precision i jordbruket. Det blir allt viktigare att applicera flera givor inom en arbetsbredd. För att sprida rätt mängd gödningsmedel på en viss plats behövs olika givor inom arbetsbredden.

Kverneland MULTIRATE - För enkel och kostnadseffektiv spridning

Kverneland GEOSPREAD-spridarna kan flytta spridningsmönstret beroende på den begärda spridningsmängden per sektion. Beroende på fältvariationen och den variabla appliceringskartan kan upp till 8 doseringssektioner användas. Detta innebär en mer exakt applicering av näringsämnen för att få en bättre näringseffektivitet, bättre avkastning och lägre kostnader.

För att kunna använda MULTIRATE måste du konvertera en satellit- eller jordkarta till en ISO-XML-fil. Ladda ner kartan över variabla doser till terminalen och du är redo att sprida med MULTIRATE med 2 upp till 8 doser.