Kverneland Kultistrip: Hållbar, flexibel och exakt

Begränsade växtföljder, strikta miljökrav och ekonomiska aspekter kräver en anpassning av tekniken som uppfyller alla krav på modern odling. Strip-tillage med Kverneland Kultistrip kombinerar fördelarna med konventionell jordbearbetning med praktiken i ett system utan jordbearbetning.

Kverneland Kultistrip: Hållbar, flexibel och exakt

Med Kultistrip bearbetas endast den del av jorden där växterna är avsedda att växa. Hållbart jordbruk innebär att skydda din jord mot erosion och vattenavdunstning utan att ge avkall på avkastningen. Genom den definierade appliceringen i rader och appliceringen av ett gödselmedel deponeras exakt där grödan är tänkt att växa. Beroende på den avsedda radbredden bearbetas inte upp till 70 % av markytan.

I samma överfart kan gödselmedel placeras exakt där växten behöver det under grödans utveckling. Detta sparar tid och energi och lämnar en väderbeständig yta även under svåra väderförhållanden.