Kvernelands produktkatalog 2022

Den nya versionen av broschyren om produktsortimentet ger en kort översikt över varje lösning som Kverneland erbjuder.

OBS: Det här en den fullständiga engelska katalogen. En svensk variant finns att hämta hos din återförsäljare från april, 2022.

Kvernelands produktkatalog 2022

Välj den bästa jordbrukslösningen för dig och din mark. Kombinera högsta möjliga avkastning med hållbarhet. Detta börjar med rätt jordbearbetning. De val du gör beror på olika faktorer och måste passa dina specifika omständigheter, t.ex. markstruktur, växtföljd, hantering av restprodukter, ekonomisk och ekologisk lönsamhet.

Att förverkliga jordbrukets fulla potential handlar om att växa och utveckla ditt företag, inte bara din gröda eller boskap, utan också din vinst. Förbättra produktiviteten och lönsamheten genom att fokusera på de positiva aspekterna och minimera de negativa genom en stark och engagerad förvaltning.

Framgång är en följd av beslutsamhet och tydliga mål, av att fastställa en lämplig strategi och av att göra rätt investeringar för framtiden. Kvalitetsresultat kräver rätt idéer och utrustning. När det finns arbete som ska utföras behöver du den optimala inställningen och smarta lösningar som stöder dig i riktning mot ett enklare och mer lönsamt arbetssätt. Du behöver lösningar som gör tuffa och krävande förhållanden mindre komplicerade.

Nedan kan du läsa broschyren om Kvernelands produktsortiment eller ladda ner broschyren nedan.