Kverneland e-drill med integrerad a-drill, för utsäde och gödning

Rätt koncept för ett hållbart och effektivt jordbruk   

Kverneland e-drill med integrerad a-drill, för utsäde och gödning

Kverneland har integrerat den välkända a-drill i den rotorharvs-burna såmaskinen e-drill. Denna extra såmaskin med separat behållare och utmatning gör det möjligt att applicera ytterligare en typ av utsäde eller gödning, vilket utökar e-drillens användningsområde ytterligare. 

Kverneland-e-drill-maxi-plus-a-drill-0004-jpg-gtz1877ewd (3)

Kverneland e-drill maxi plus med a-drill har tre utmatare för applicering av tre olika typer av utsäde eller gödselmedel i en och samma överfart.

Hållbar och effektiv
Det finns goda skäl att främja etableringen av ytterligare grödor eller att tillföra extra näringsämnen vid sådd. En extra gröda kommer att undertrycka ogrästillväxten men inte konkurrera med den huvudgrödan. Den extra grödan fångar upp mineralkvävet i marken och luftkvävet när den blandas med baljväxter och omvandlar det till organiskt kväve. På så sätt kommer kväve fortfarande att vara tillgängligt för nästa grödor. Gödselmedlen används med precision för att stödja växternas tillväxt, särskilt under ungdomsutvecklingen, så att man undviker att de spolas ut i grundvattnet.

Kverneland-e-drill-maxi-plus-a-drill-0003-jpg-gtz184yuln (2)

Allt detta kommer att vara ett viktigt bidrag till ett hållbart jordbruk genom att uppmuntra rotutveckling, minska risken för erosion och öka den biologiska mångfalden och humushalten. Hållbarheten kommer att skydda jordbrukarnas mest värdefulla tillgång: marken. Största möjliga effektivitet och kostnadsbesparingar uppnås genom kombinerad applicering av olika typer av utsäde och/eller gödselmedel i en och samma omgång.