Effektiv stubbbearbetning

Effektiv stubbearbetning med Kvernelands tallriksharv Qualidisc Pro.

Effektiv stubbbearbetning

Grund stubbearbetning med tallrikar. Minimal markstörning skyddar den naturliga markstrukturen, undviker erosion och stöder den biologiska mångfalden. Effektiv stubbearbetning spelar därför en viktig roll för mekanisk ogräsbekämpning och ökad hållbarhet.

Kverneland Qualidisc erbjuder kraftfull och effektiv prestanda vid höga hastigheter på 18-20 km/h. Den starka tallrikssektionen säkerställer god penetrering, djupare bearbetning och utmärkt skärkvalitet i kombination med enkla justeringar och minimala underhållskostnader.

Kverneland Qualidisc bearbetar ogräs och spillsäd i jorden med en intensiv mixning för att främja deras groning för en effektivare efterbehandling. En jämn inblandning av halmen är en nyckelfaktor för fröets groning. Därför har Kverneland konstruerat Qualidisc Pro för att uppfylla dessa krav, men också för att erbjuda lantbrukaren en mångsidig maskin som är redo för både grunda och djupare bearbetningar.

KV-Oualidisc-Pro-5001T-field-0001-gt7ap8qnms
KV-Qualdisc-Pro-5001T-5001F-1-von-37-gt7avt1wys

May 23 2022