Slåtterbalkar, slåttermaskiner, slåtterkrossar

  • Alltid rent snitt och utmärkt klipprestanda.
  • Minimalt underhåll med runda tallrikar och helsvetsad slåtterbalk.
  • Låg ljudnivå

Hövändare, rotorvändare

  • Snabbare torkning och rent foder.
  • Grödan sprids och fördelas brett.
  • Jämnare torkningsprocess, renare foder.

Strängläggare, strängare

  • Ökad kapacitet.
  • Välformade luftiga strängar.
  • TerraLink Quattro, markföljsamhet i 3D.

Kverneland slåtterbalk med runda tallrikar

Alla Kverneland slåttermaskiner och slåtterkrossar har samma typ av slåtterbalk - oavsett storlek och modell.

1. Runda tallrikar: mindre känsliga för stenpåslag.

2. Hög oljekapacitet: ger utmärkt kylning och smörjning.

3. Vridna knivar: rent snitt under alla förhållanden.

4. Låg ljudnivå: tack vare specialkonstruerade drevhjul.

5. Utmärkt klipprestanda: tack vare slimmad design av stenskydd.

6. Helsvetsad slåtterbalk: ingen risk för oljeläckage.

Kverneland hövändare, jämn torkningsprocess, renare foder

För att producera ensilage eller hö av hög kvalitet måste grödan måste spridas jämnt över fältet för att underlätta en jämn torkningsprocess. Dessutom vill man inte råka ut för föroreningar i fodret. De symmetriska Kverneland Super-C-pinnarna i identisk längd tar effektivt upp grödan och vänder den för att ett mycket effektivt skördeflöde. Grödan sprids jämnt och kastas över ett stort område, för att säkerställa att den våta grödan placeras ovanpå den torra grödan.


Kverneland strängläggare med böjda pinnarmar

Kverneland välkända böjda pinnarmar har konstruerats för att pinnarna ska lämna strängen vid exakt rätt tidpunkt. Det ger bättre och mer noggrann strängformning. Det är en stor fördel för efterföljande maskiner, som exempelvis balpressen.

1. Ökad kapacitet

2. Högre lyft ut ur strängen

3. Snabbare torkning, tack vare välformade, luftiga strängar

4. Högre arbetshastighet

5. Klarar stora volymer. Även under förhållanden med stora mängder gröda, är spillet närapå noll.