Kverneland strängläggare med två roterer är utrustade med Terra Link Quattro. Det är ett system för perfekt markföljsamhet. En unik kombination av ett hjulställ med 4 hjul och en fjädrande rotorinfästning resulterar i perfekt strängning - även vid höga körhastigheter. TerraLink Quattro systemet kontrollerar rotorn tredimensionellt för maximal markföljsamhet.

7 fördelar med Terralink Quattrolink på Kverneland strängläggare

  1. Absolut underhålls- och slitagefri.
  2. Unik kombination av flexibel ramarm och tredimensionell rotorupphängning.
  3. Rotorn fungerar i 3 dimensioner för att exakt reagera och anpassa sig till ojämna fältförhållanden.
  4. Boogiehjulen är placerade så nära strängpinnarna som möjligt för att säkerställa hög stabilitet hos rotorn.
  5. Konfigurationen med släpade axlar förbättrar tyst körning och förhindrar lyftning och studsande pinnar.
  6. Den öppet konstruerade ramarmen absorberar vibrationer bort från rotorn och möjliggör vridningsflexibilitet.
  7. Den exakta spårning som möjliggörs av TerraLink Quattro-funktionen säkerställer minimalt foderspill under strängning.