Kverneland Exacta HL

Exacta HL är Exacta-programmets högkapacitetsspridare!

Konstgödningsspridare med hög kapacitet!

Kverneland Exacta HL har behållarvolym på upp till 3.900 liter och spridningsbredd på upp till 54. Det är en perfekt spridare för den som behöver mer kapacitet.

Med två ingående axlar till växellådan är det lätt att alltid köra i önskad hastighet. I kombination med låg-hastighets-omröraren, kan man sprida med hög tallrikshastighet för att få ett jämnt spridningsmönster.

Kverneland Exacta HL kontrolleras hydrauliskt eller elektriskt. El-varianten kan kontrolleras från traktorhytten med Exacta II styrbox.

Fördelarna:

 • CentreFlow spridarsystem
 • EasySet för enkel och snabb justering
 • Kantspridning är lätt!
 • Standard och tillvalsutrustning finns för att möta alla de behov du har!
 • Exacta Remote Control II kontrollerar Exacta HL från traktorhytten

Dubbel garantitid!
Dubbla din garantitid, från 1 år till 2 år, genom att registrera din nya Kverneland Gödningsspridare på min.kverneland.se
Din återförsäljare kan berätta mer om detta fina erbjudande.

Tekniska Specifikationer

Exacta HL HL 1500 HL 2150 HL 2800 HL 3450
Behållarkapacitet (l) 1500 2150 2800 3450
Påfyllnadshöjd (cm) 119 138 157 176
Bredd (cm) 275 275 275 275
Påfyllnadsbredd (cm) 269 269 269 269
Tomvikt (kg) 500 530 560 590
Spridarbredd (m) 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)*
Output (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

* Beroende på vingar, samt typ av gödning.

Exacta HL HL 1875 HL 2550 HL 3225 HL 3900
Behållarkapacitet (l) 1875 2550 3225 3900
Påfyllnadshöjd (cm) 119 138 157 176
Bredd (cm) 290 290 290 290
Påfyllnadsbredd (cm) 284 284 284 284
Tomvikt (kg) 515 545 575 605
Spridarbredd (cm) 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)*
Output (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

* Beroende på vingar, samt typ av gödning.

CentreFlow spridningssystem

 • Ingen påverkar, ingen fragmentering, inget damm: Centrifugalspridaren har ett neutralt nedsläpp. Mjuk acceleration och centrifugalkraft accelererar upp konstgödningskornen till tillrikarnas hastighet innan de når spridarvingarna.
 • Spridningsbild: Dubbel överlappning gör att spridningsbilden blir oöverträfflig. 8 vingar per tallrik gör att man får ett jämnt flöde av konstgödningen. Det är viktigt vid hög kapacitet på fältet.
 • Minimal vindinverkan och maximal tolerans: Plana tallrikar ger en horisontal och symmetrisk spridningsbild.
 • Konsekvent spridningsmönster: 8 stora vingar tillåter en jämn spridning från 9 meter upp till 54 meter i ett spridningsmönster med dubbel överlappning.
 • Garanterad noggrannhet även i sluttning. Även i sluttningar kommer gödningsmedlet alltid i kontakt med spridarvingarna vid samma punkt. De färdas med hela vingens längd innan de sprids, oavsett lutning.

Spridning vid fältkanter

Kverneland erbjuder ExactLine system eller manuell/hydraulisk kantspridningsplåt för att sprida gödning vid fältkanter. ExactLine kan noggrant ställas in oberoende av vilken typ av gödning som används och justeras för alla arbetsbredder. Inställningen styrs hydrauliskt från förarplatsen, så du behöver inte kliva ur traktorhytten.  På Exacta HL, TL och TLX kan ExactLine monteras spridarens vänstra och högra sida.

Vid ensidig kantspridning körs traktorn cirka 2 meter från fältkanten.

Med kantspridning i samband med körspår, kör traktorn i det första spåret och sprider mot fältkanten. Avståndet till kanten är hälften av arbetsbredden.

Kantspridningsindikatorn "Border Spreading Indicator (BSI)", indikerar vilken kantspridning som är aktiv.

Standardutrustning - Tillval

 • Exacta HL/TL (X) spridarna kan monteras på ett dragredskap.
 • Hydrauldrift som tillval HL/TL (GEOSPREAD).
 • Lättmonterade aluminiumförhöjningar finns som tillval för att utöka behållarvolymen.
 • Lättmonterat skyddskapell finns som tillval.
 • Frånkoppling av drivning till tallrikarna, för att sprida på halva arbetsbredden, finns som tillval.
 • För att garantera ett jämnt flöde vid spridning av små mängder är EasySet systemet utrustat med lågdoseringsutrustning.
 • Två konformade och extra kraftiga behållarsåll är standardutrustning på Exacta HL/TL spridarna.
 • Centralt placerad växellåda med två ingående axlar för högt eller lågt varvtal på spridartallrikarna är standardutrustning på HL/CL/TL/EW spridarna.
 • Tömningsluckor för att enklare få ut det sista av gödningsmedlet finns som tillval.
 • Kalibreringbehållare, förenklar vid kalibreringen och finns som tillval.
 • Ett ljuspaket med LED belysning (lågenergilampor) finns som tillval för EL, CL och CL-EW. För HL, TL och TL GEOSPREAD är ljuspaketet standardutrustning.
 • Stänkskärmar är tillval.

Exacta Remote Control II

 • Med Exacta Remote II, kan du styra din spridare från traktorhytten!
 • Terminalen ger dig möjlighet att starta och stoppa arbetet, ställa in rätt utmatningsmängd, och att öka/minska mängden under körning. Maskinens senaste inställningar lagras i terminalens minne.
 • Spridartallrikarna kan stängas av oberoende av varandra för att minska arbetsbredden.