Kverneland Exacta EL

Exacta EL är den minsta maskinen i programmet av gödningsspridare.

Kompakt och komplett

Kverneland Exacta EL är en väldigt kompakt spridare som kommer passa bakom varje traktor. Den kommer med skakbox som standard för bestämning av granulatorstorlek.

Med systemet CentreFlow och 4 vingar per tallrik behandlas gödningen varsamt och sprids i ett triangulärt mönster med dubbel överlapp.

Kverneland Exacta EL sprider upp till 21 meter.

Fördelar:

 • CentreFlow spridningssystem
 • Enkel inställning och justering
 • Enkel kantspridning!

Dubbel garantitid!
Dubbla din garantitid, från 1 år till 2 år, genom att registrera din nya Kverneland Gödningsspridare på min.kverneland.se
Din återförsäljare kan berätta mer om detta fina erbjudande. 

Tekniska Specifikationer

Exacta EL EL 700 EL 900 EL 1400
Behållarvolym (l) 700 900 1400
Påfyllningshöjd (cm) 96 108 128
Bredd (cm) 154 154 176
Påfyllningsbredd (cm) 148 148 170
Egen vikt (kg) 250 270 300
Spridningsbredd (m) 9 - 18 (20/21)* 9 - 18 (20/21)* 9 - 18 (20/21)*
Utmatning (kg/min) 10 - 230 10 - 230 10 - 230

* Beroende på vingar, samt typ av gödning.

CentreFlow spridningssystem

 • Ingen påverkar, ingen fragmentering, inget damm: Centrifugalspridaren har ett neutralt nedsläpp. Mjuk acceleration och centrifugalkraft accelererar upp konstgödningskornen till tillrikarnas hastighet innan de når spridarvingarna.
 • Spridningsbild: Dubbel överlappning gör att spridningsbilden blir oöverträfflig. 8 vingar per tallrik gör att man får ett jämnt flöde av konstgödningen. Det är viktigt vid hög kapacitet på fältet.
 • Minimal vindinverkan och maximal tolerans: Plana tallrikar ger en horisontal och symmetrisk spridningsbild.
 • Konsekvent spridningsmönster: 8 stora vingar tillåter en jämn spridning från 9 meter upp till 54 meter i ett spridningsmönster med dubbel överlappning.
 • Garanterad noggrannhet även i sluttning. Även i sluttningar kommer gödningsmedlet alltid i kontakt med spridarvingarna vid samma punkt. De färdas med hela vingens längd innan de sprids, oavsett lutning.

EasySet: Easy Setting and Adjustment

 • Den kompakta inställningspanelen EasySet ger en anmärkningsvärt förenklad inställning och noggrann justering och gödningsgiva med hjälp av tydliga reglage. Två hydrauliskt eller elektriskt manövrerade spjäll, var och en med tre doseringsöppningar, säkrar ett jämnt flöde från behållaren till spridrartallrikarna.
 • Kverneland´s utvecklings- och forskningsavdelning för gödningsspridare, har sin egen testhall för att säkerställa att kontinuerliga tester av gödningsspridarna utförs över hela året. Samtliga tester görs enligt de hårt reglerad internationell standard, och följer noggrant reglementen som finns på området.
 • De senaste testresultaten finner du här: www.kvernelandspreadingcharts.com
  Nu kan du till och med ladda ned programmet till spridartabellen från Anderoid market.
 • Lösningen för den mest optimala spridningen ligger i att på bästa sätt matcha kvaliteten på gödningsmedlet och litervikten med spridartabellen. CentreFlow's checklista hjälper dig att säkerställa noggrannheten varje gång, och i alla förhållanden.
  1. Välj typ av gödningsmedel
  2. Bestäm granulatstorleken och fördelningen
  3. Bestäm litervikt

Mer att läsa om de senaste testresultaten finner du här: www.kvernelandspreadingcharts.com
Du kan ladda ned spridartabellen via 
Google Play Store eller App store!

Spridning vid fältkanter

Kverneland erbjuder ExactLine system eller manuell/hydraulisk kantspridningsplåt för att sprida gödning vid fältkanter. ExactLine kan noggrant ställas in oberoende av vilken typ av gödning som används och justeras för alla arbetsbredder. Inställningen styrs hydrauliskt från förarplatsen, så du behöver inte kliva ur traktorhytten.  På Exacta HL, TL och TLX kan ExactLine monteras spridarens vänstra och högra sida.

Vid ensidig kantspridning körs traktorn cirka 2 meter från fältkanten.

Med kantspridning i samband med körspår, kör traktorn i det första spåret och sprider mot fältkanten. Avståndet till kanten är hälften av arbetsbredden.

Kantspridningsindikatorn "Border Spreading Indicator (BSI)", indikerar vilken kantspridning som är aktiv.