Kverneland Exacta CL

Exacta CL tallriksspridaren är mästare i mellansegmentet. 

Mästare på mellansegmentet - ger exakt och effektiv spridning

Den burna spridaren Kverneland Exacta CL är medelstor i storlek och volym, men kombinerar hög prestanda, exakt spridning i alla väderförhållanden, enkel justering och intelligent utmatning i en och samma maskin.

Den här tallriksspridaren har en behållarkapacitet på mellan 1100 och 2000 liter och levereras som standard med CentreFlow-systemet som kan sprida upp till 28 meter. Den har också 8 lameller per skiva för samma spridningskvalitet som de större tallrikspridarna.  

Den här burna spridaren kan utrustas med de flesta tillbehören för större spridare, t.ex. aluminiumförhöjningar för behållare, ExactLine för kantspridning, parkeringsram eller LED-lampor.  Kverneland Exacta CL-gödselspridare kan manövreras hydrauliskt eller elektriskt.  

Fördelarna på Exacta CL:

 • Konsistent spridningsmönster med CentreFlow- spridningsystemet
 • Enkla inställningar och justeringar med EasySet
 • Kantspridning är lätt!
 • Standard- och valbara utrustningsalternativ för att passa just dina behov
 • Exacta Remote Control II för att kontrollera din Exacta CL från traktorhytten 

Dubbel garantitid!
Dubbla din garantitid, från 1 år till 2 år, genom att registrera din nya Kverneland Gödningsspridare på min.kverneland.se
Din återförsäljare kan berätta mer om detta fina erbjudande.

Tekniska Specifikationer

Exacta CL CL 1100 CL 1550 CL 2000
Behållarkapacitet (l) 1100 1550 2000
Påfyllningshöjd (cm) 100 119 138
Bredd (cm) 220 220 220
Påfyllningsbredd (cm) 214 214 214
Tomvikt (kg) 330 355 380
Spridarbredd (m) 10 - 24m (27/28)* 10 - 24m (27/28)* 10 - 24m (27/28)*
Output (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320

* Beroende på vingar, samt typ av gödning.

CentreFlow spridningssystem

 • Ingen påverkar, ingen fragmentering, inget damm: Centrifugalspridaren har ett neutralt nedsläpp. Mjuk acceleration och centrifugalkraft accelererar upp konstgödningskornen till tillrikarnas hastighet innan de når spridarvingarna.
 • Spridningsbild: Dubbel överlappning gör att spridningsbilden blir oöverträfflig. 8 vingar per tallrik gör att man får ett jämnt flöde av konstgödningen. Det är viktigt vid hög kapacitet på fältet.
 • Minimal vindinverkan och maximal tolerans: Plana tallrikar ger en horisontal och symmetrisk spridningsbild.
 • Konsekvent spridningsmönster: 8 stora vingar tillåter en jämn spridning från 9 meter upp till 54 meter i ett spridningsmönster med dubbel överlappning.
 • Garanterad noggrannhet även i sluttning. Även i sluttningar kommer gödningsmedlet alltid i kontakt med spridarvingarna vid samma punkt. De färdas med hela vingens längd innan de sprids, oavsett lutning.

Spridning vid fältkanter

Kverneland erbjuder ExactLine system eller manuell/hydraulisk kantspridningsplåt för att sprida gödning vid fältkanter. ExactLine kan noggrant ställas in oberoende av vilken typ av gödning som används och justeras för alla arbetsbredder. Inställningen styrs hydrauliskt från förarplatsen, så du behöver inte kliva ur traktorhytten.  På Exacta HL, TL och TLX kan ExactLine monteras spridarens vänstra och högra sida.

Vid ensidig kantspridning körs traktorn cirka 2 meter från fältkanten.

Med kantspridning i samband med körspår, kör traktorn i det första spåret och sprider mot fältkanten. Avståndet till kanten är hälften av arbetsbredden.

Kantspridningsindikatorn "Border Spreading Indicator (BSI)", indikerar vilken kantspridning som är aktiv.

Standardutrustning - Tillval

 • Exacta HL/TL (X) spridarna kan monteras på ett dragredskap.
 • Hydrauldrift som tillval HL/TL (GEOSPREAD).
 • Lättmonterade aluminiumförhöjningar finns som tillval för att utöka behållarvolymen.
 • Lättmonterat skyddskapell finns som tillval.
 • Frånkoppling av drivning till tallrikarna, för att sprida på halva arbetsbredden, finns som tillval.
 • För att garantera ett jämnt flöde vid spridning av små mängder är EasySet systemet utrustat med lågdoseringsutrustning.
 • Två konformade och extra kraftiga behållarsåll är standardutrustning på Exacta HL/TL spridarna.
 • Centralt placerad växellåda med två ingående axlar för högt eller lågt varvtal på spridartallrikarna är standardutrustning på HL/CL/TL/EW spridarna.
 • Tömningsluckor för att enklare få ut det sista av gödningsmedlet finns som tillval.
 • Kalibreringbehållare, förenklar vid kalibreringen och finns som tillval.
 • Ett ljuspaket med LED belysning (lågenergilampor) finns som tillval för EL, CL och CL-EW. För HL, TL och TL GEOSPREAD är ljuspaketet standardutrustning.
 • Stänkskärmar är tillval.

Exacta Remote Control II

 • Med Exacta Remote II, kan du styra din spridare från traktorhytten!
 • Terminalen ger dig möjlighet att starta och stoppa arbetet, ställa in rätt utmatningsmängd, och att öka/minska mängden under körning. Maskinens senaste inställningar lagras i terminalens minne.
 • Spridartallrikarna kan stängas av oberoende av varandra för att minska arbetsbredden.