Actiroll Classic, Actiroll och Actiroll HD/HDC vältar