Actiroll Classic, Actiroll och Actiroll HD/HDC vältar

Mer än bara en vält

De bogserade vältarna Kverneland Classic, Actiroll och Actiroll HD/HDC är konstruerade för att ge effektiv markpackning och utjämning efter sådd för optimal groning eller efter vinterfrosten.

Vidare reducerar de markporositeten och begränsar avdunstningen vid torra förhållanden.

Den exceptionella stålkvaliteten som används för ringarna gör att vi kan förlänga garantitiden till 3 år på Crosskill och Cracker ringar. Upp till 6 år på Cambridge stensring.

Fördelarna:

 • Såbäddsbearbetning från 6.3 till 12,3 meter
 • "Contoura": hydrauliskt viktöverföringssystem 
 • Kraftig ram
 • Säker transportering (max transportbredd 3 meter)
 • Stort antal olika ringar att välja mellan
 • Tillbehör som sladdplanka finns tillgängliga
Modell Arbetsbredd (m) Vikt (kg) Min hk Max hk
Actiroll Classic 4.5 / 5.3 / 6.3 / 7.3 / 8.3 / 9.3 / 9.5  2190 - 6410  60 -130  120 - 200 
Actiroll 6.3 / 8.3   2685 - 5875  70 - 110  150 - 200 
Actiroll HDC 10.3 / 12.3 7285 - 12750  160 - 190  300 - 375 
Actiroll HD  10.3 / 12.3 / 14.3 / 15.3 /16.3 / 18.3 / 21.3 / 24.3  5810 - 24690  160 - 270  270 - 550 

Välkonstruerad ram

 • Den starka och robusta ramen ger hög vikt per meter.
 • Kompakt konstruktion ger korta manövrar på vändtegen.
 • Den bakre positionen av mittsektionen tillåter korta svängar utan att skada grödan.
 • Den tunga ramen på Actiroll HDC kan utrustas med en utjämnande lamellplanka.
 • Tack vare Actirolls tunga konstruktion (758 kg/m jämfört med 524 kg på Actiroll HD 1230), har Actiroll HDC ett hydrauliskt säkerhetssystem som låter varje sektion undvika hinder.
 • För att öka vikten och för att plocka upp stenar kan sidosektionerna utrustas med stenlådor. Varje låda har en kapacitet på 150kg och töms under ihopfällning.
 • Starkt drag för säker transport.
 • Strong hitch for a safety transport. 
 • Robust ram på Actiroll:
  Mittsektion: 100x100x10 mm
  Vingsektion : 150x100x6 mm
 • Extra kraftig ram på Actiroll-HD
  Mittsektion : 100x100x10 mm + 80 x 80 x 10 mm
  Vingsektion : 150x100x10 mm
 • Mittsektionen är placerad baktill för att undvika att gräva upp ung gröda.

Contoura-systemet

 • Mekaniskt system för viktdistribution på Actiroll och hydrauliskt på Actiroll HD.
 • Homogen viktöverföring över hela arbetsbredden (33% på varje tallrikssektion istället för 25%/50%/25%).
 • Varje vältsektion arbetar oberoende för bästa jordkontakt över hela arbetsbredden.
 • Två fjädrar på varje förlängning för att jämnt överföra belastningen på vingsektionerna (Actiroll 6.30m-8.30m). På Actiroll 9.30m och Actiroll HD/HDC överförs belastningen hydrauliskt.

Stort utbud ringar

 • Den exceptionella stålkvalitet och speciella konstruktionen som används för ringarna låter oss att förlänga garantitiden till 3 år på Crosskill och Cracker-ringarna. Upp till 6 års garanti på Cambridge-ringarna. De monteras på en värmebehandlad axel (ø 60mm) och hålls på varje sida med starka lager.
 • Ringmellanrummet justeras enkelt med distanser på varje sektion.

Cambridge ø 500 mm
Perfekt för att trycka ner unga plantor (för bättre kontakt med rötter och jord samt ökad upptagningsförmåga). Kan användas på nyplöjd jord (med clod board/lamellplank) eller redan bearbetad jord. Bra självrengöring.

Cambridge ø 550 mm (från 5.30m classic till 24.30m):
samma funktion med används på styvare leror

Cambridge ø 600 mm (från 6.30 till16.30 m.)

Crosskill ø 530 mm (alla modeller) och tung Crosskill ø 600 mm på Actiroll HD/HDC endast
För jordkokor och steniga förhållanden. Bra självrengöring i våta jordar pga av skillnaden i ringdiameter.

Cracker ø500mm / ø550mm
Dessa ringar arbetar renare på grund av rörelsen hos varje ring. De applicerar en nedåtkraft för bättre kontakt av fröna till jorden. Resultatet är ett löst toppskikt och fast undre lager för bättre rotutveckling. Tillsammans med ett cracker board är dessa ringar utmärkta för såbäddspreparering.

Clod Board

 • Med Clod Board / sladdplanka blir Actiroll ett aktivt jordbearbetningsredskap, som kan kombinera utjämning och krossning i en överfart, tack vare krosspinnarnas höga vibration.
 • Krossplankans position kan justeras hydrauliskt inifrån traktorhytten. När man vältar vintergröda eller call, kan Clod Board enkelt ställas i off-position.

Säker transport

 • Vingsektionerna låses mekaniskt. De låser också cylindern till transportburen för högsta säkerhet. Actiroll HD/HDC är mycket smidiga i transport tack vara deras låga tyngdpunkt.
 • Transportbredd mellan 2.50m och 3.00m beroende på ringarnas diamater.
 • Kompakt maskin med god manövrering.