Kverneland PN

I fåra och on-land . stegvis plos med 5-9 skär.