Strängläggare, En rotor

Strängläggare, två rotorer

Strängläggare, fyra rotorer