Striptill

Kverneland Kultistrip

Kultistrip är Kvernelands svar på strip-till - en innovativ jordbearbetning för radodlingar.