Kverneland PG

För smidig plöjning ända ut i fältkanten. Auto-reset-plog med 6 - 8 skär.