SelfLine 4.0 System 500+

Behållarkapacitet från 19m³ till 27m³.