TrailedLine 4.0 Duo Avant

Behållarkapacitet från 14m³ till 20m³ med 2 blandarskruvar och 27m³ till 32m³ med 3 blandarskruvar