TrailedLine 4.0 System 1000+

Behållarkapacitet från 27m³ till 45m³ med 3 blandarskruvar