Kverneland u-drill plus

Kverneland u-drill plus - bogserad kombisåmaskin för gödning och utsäde.

Kverneland u-drill plus kompletterar produktgruppen med en kombinationsmaskin som finns i 3,0m, 4,0m fast och 4,0m och 6,0m fällbar.

U-drill plus utför såbäddsberedning, utjämning, återpackning, sådd och gödning i ett och samma arbetsmoment - med hög effektivitet, stor prestanda och hög hektaravkastning som främsta kännetecken. "Plus" står för den extra funktionen i versionen för utsäde och gödsning, som gör det möjligt att applicera antingen utsäde och gödning eller alternativt två olika sorters utsäde samtidigt. Detta har uppnåtts genom den delade behållaren som är utrustad med två doseringsanordningar.

För att balansera den kortare uppväxtfasen stöder fosforgödseln den första groningen och utvecklingen av växterna på det mest effektiva sättet. I försök med vårsådda grödor har avkastningen ökat med upp till 25 % jämfört med grödor där gödning har tillförts med andra metoder.

I dagens jordbruksprocesser krävs dessutom flexibilitet och hög prestanda eftersom det har blivit allt mer populärt att använda två olika frön i en och samma passage. Den andra grödan utvecklas huvudsakligen efter skörden av huvudgrödan.
Beroende på arbetsbredden är behållarkapaciteten antingen 3000 l (3 m och 4 m) och 4350 l (6 m). Den fasta u-drill plus har en behållare som är delad i längdled och de två doseringsanordningarna är placerade på vardera sidan. Förhållandet är 40 : 60.
Kverneland u-drill plus kan leverera gödningsgivor på upp till 400 kg/ha och 15 km/h. Det trycksatta behållarsystemet i u-drill 6m fold säkerställer att dessa mängder bibehålls även under de svåraste förhållandena.
Fördelarna:
- Hög hastighet (10 - 18 km/tim).
- Perfekt placering av utsädet
- Modulärt ramkoncept för flexibel anpassning till kundernas krav.
- Helt ISOBUS-kompatibel
- Enkel hantering och underhåll
- Automatiskt kontrollerad hantering av förröjning

u-drill - Främre packarhjul

Steg 1: Jämna ut jorden
För bästa möjliga preparering, jämnar de främre packarhjulen marken och bryter ner större jordklumpar, och bereder vägen för en perfekt djupkontroll med efterredskapen. De främre hjulpackarna har en diameter på 800 mm och kan lyftas hydrauliskt, genom att trycka på en knapp, när de inte behövs.

u-drill - Tallriksharv

Steg 2: Preparera såbädden
Två rader med tallriksharvar, den välkända och beprövade Qualidisc med dess koniska form och individuella upphängning, ger jämn och fin såbädd över hela arbetsbredden. Tack vare det nya hydraulsystemet, kan harvarna justeras kontinuerligt från traktorhytten.

u-drill - Off-set-hjulpackare

Steg 3: Packa först, så sen
För att billarna ska få bästa djupkontroll och optimal frö-till-jord-kontakt för bästa kapillärverkan, är den uppluckrade jorden återpackad med de stora packarhjulen. Den stora diametern på 900mm minimerar effektbehovet för maskinen och ger ett konstant, bra arbetsresultat.

u-drill - CD-bill

Steg 4: Så och pressa med garanterat sådjup
Billarnas smala utformning med dess något förskjutna skivbillar, ger en enkel markgenomträngning. Endast lite tryck behövs i det här steget och endast lite jord flyttas. Billtrycket på 100kg kan användas till att pressa med de integrerade presshjulen.

Resultatet: Enhetligt sådjup även vid högre arbetshastigheter. Sådjupet och billtrycket kan justeras med en knapptryckning i traktorhytten - Sparar tid!
Den pålitliga djupkontrollen och pressningen av utsädet producerar ett kapillärsystem med med perfekt vattenförsörjning och groning.

u-drill - Efterharv

Steg 5: Täckning
När man harvar jorden fullbordas sådden. S-formade eller fingerharv garanterar en optimal täckning av utsädet. Arbetsintensiteten kan ställas steglöst och på tre fasta vinklar. För att förhindra skador vid backning är harven utrustad med en effektiv backanordning.

ELDOS - ny typ av utmatning

 • Ny utmatning med eldrift från e-com och fullt ISOBUS-kompatibel
 • GEOCONTROL med GPS-signal är möjlig vilket gör att exempelvis dubbelsådd på vändtegen undviks.
 • Fyra standardrotorer för små och stora frön och gödning, finns.
 • Rotorerna byts lätt och snabbt utan verktyg.
 • Möjlig applicering på 2 till 400 kg/ha.
 • Utmatning är mycket lättillgänglig. 

Kalibrering

 • Kalibreringstestet har blivit lätt och smidigt.
 • En fjärrkontroll låter föraren sköta hela kalibreringsprocessen vid utmatningen.  
 • Inga drev behöver justeras. Föraren trycker bara på startknappen, anger önskade värden i terminalen, sen är det klart.
 • Kalibreringen sköts automatiskt.
 • En kalibreringslucka med integrerad spärr hindrar frön från att falla in i slangen.

u-drill plus - Fertiliser Placement

U-drill plus har utformats för exakt placering av gödselmedel vid sådd. Den kan applicera gödselmängder på upp till 400 kg/ha (beroende på hastighet och bredd). Det trycksatta behållarsystemet i 6,0 m-versionen säkerställer att dessa mängder bibehålls även under de svåraste förhållandena. Beroende på de individuella agronomiska kraven kan gödseln appliceras antingen direkt i såraden eller mellan två rader.

Placering av gödselmedel i tallriksharvsektionen

Utmatarna i den andra raden i tallriksharvsektionen applicerar gödseln exakt mellan två sårader. Alla plantor har exakt samma avstånd till det inarbetade gödselmedlet som placerats. Genom att justera skivharvens arbetsdjup bestäms gödselplaceringens djup.

Placering av gödsel inom såraden

Gödselspridningen inom såraden sker med hjälp av double-entry CD-billar. Gödseln placeras tillsammans med fröna. Detta är särskilt lämpligt för fosforgödsel för att stödja plantornas första groning och utveckling på det mest effektiva sättet.

Sådd av två olika grödor

Den speciella utformningen av CD-billen med dubbla ingångar och två utgångar gör det också möjligt att så två olika grödor i ett enda arbetsmoment.

u-drill - Disc Harrow or MD disc

Steg 2: Förbered såbädden

Tallriksharven består av två rader med aggressiva koniska tallrikar. Tallrikarna är 5 mm tjocka och härdade för lång livslängd. Tack vare deras koniska form förblir skärvinkeln konstant. Den höga rotationshastigheten garanterar en utmärkt skärkvalitet över hela arbetsbredden. Avståndet mellan såraderna kan vara 12,5 eller 16,7 cm.

MD-tallrikssektionen består av två rader med raka vågiga skivor. MD-skivorna har utformats för vertikal penetrering genom spåren. Bladet fortsätter att vrida sig, tränga in och skära även under de mest krävande förhållanden. En såbädd skapas endast i 3 till 5 cm breda ränder, i vilka utsädet placeras av CD-skären.

MD-tallrikssektionen finns tillgänglig för maskiner med 16,7 cm radavstånd och med u-drill plus i kombination med gödselinsprutning med dubbel ingång.

iM Farming

Smart efficient easy farming

ISOBUS

When deciding what equipment to purchase, it is not always easy to find the optimal solution in the broad market offering of today. Technology is developing fast and tractors and implements are more and more equipped with high tech electronics. We understand this complexity and are committed to provide you with easy farming solutions. Therefore these cost-efficient ISOBUS Universal Terminals, IsoMatch Tellus PRO and IsoMatch Tellus GO+ are made for easy machine control and efficient farming.

More about ISOBUS Universal Terminals >

Compatibility-Check-jpg-g4o4jih263

IsoMatch Tellus PRO

With its advanced hardware and software features, the IsoMatch Tellus PRO provides the optimal precision farming solution for an all-in-one control system inside your tractor cab.

IsoMatch Tellus PRO is the centre for connecting all ISOBUS machines and a platform for running precision farming applications. It offers everything a farmer needs to get the maximum out of his machines and crops, as well as cost savings in fertiliser, chemicals and seeds by using automatic section control and variable rate control. With the unique dual screen functionality it gives the farmer the opportunity to view and control two machines and processes simultaneously. 

More about the Tellus PRO >

IsoMatch Tellus GO+

Work easy. Be in control.

IsoMatch Tellus GO+ is especially developed for controlling the machine in a simple way. The farmer is in full control of the machine in exactly the way he wants. Easy set up the machine with the soft keys via the 7-inch touch screen. And, optimal control while driving, just use the hard keys and rotary switch. Controlling the implement has never been so easy.

This can be you your first step into Precision Farming
IsoMatch Tellus GO+ makes it easy to control any ISOBUS machine from your tractor cab. IsoMatch GEOCONTROL enables you to achieve higher yields, lower costs and do your work with less hassle. This licence key is divided in two parts, Section Control and Variable Rate Control, which are available from the IsoMatch Shop. Now you can buy the specific functionality that you need.

More about IsoMatch Tellus GO+ >

TellusGOplus

IsoMatch InLine

With manual guidance you are perfectly on track.

The IsoMatch InLine is a light bar which allows easy manual guidance. It is the perfect assistant to get you as close as possible to your desired A-B line. Mounted in the line of sight, you can easily see the distance from the A-B line and to which direction you should steer for the ideal position. The display of the IsoMatch InLine also displays the status of the machine sections, which adds more comfort of use. The LEDs can be dimmed for night operation.

SMART   
Distance to A-B line with LED indication and a numeric display

EFFICIENT 
Manual guidance in combination with IsoMatch GEOCONTROL 

EASY           
Displays status of machine sections

IsoMatch_InLine_leds

IsoMatch Global 2

The essential accessory for IsoMatch GEOCONTROL.

The IsoMatch Global 2 is the GPS antenna, with DGPS accuracy, in the IsoMatch product range. It enables satellite navigation for site-specific section control, variable rate application, manual guidance and field registration.

SMART
Allows manual guidance, automatic section control and variable rate in combination with IsoMatch GEOCONTROL

EFFICIENT
DGPS accuracy without additional subscription fees

EASY
Easy to fit with mounting brackets included

IsoMatch Global 2png

IsoMatch Eye

The IsoMatch Eye is the camera option in the IsoMatch product range.

IsoMatch Eye is a camera that has been developed for use with our sophisticated IsoMatch Tellus GO+ and IsoMatch Tellus PRO dual screen terminal. The IsoMatch Eye is switchable from rear view to standard view.
It gives you full control and overview of entire machine operation during day and night, because of its night vision by integrated LED’s. This increases the safety e.g. when reversing the machine or manoeuvring around obstructions.

SMART
Changeable from rear view to standard view

EFFICIENT
Full control and overview of entire machine operation

EASY
Night vision by integrated LED’s

IsoMatch MultiEye

IsoMatch MultiEye is an accessory for connecting multiple cameras to the IsoMatch Universal Terminal.

With the IsoMatch MultiEye you can connect multiple cameras to the IsoMatch Tellus PRO or IsoMatch Tellus GO+ Terminal. You can easily switch between the cameras without the need for an additional screen in you tractor cabin. It gives you full control and overview of the entire machine operation during day and night, because of its night vision by integrated LED’s. This increases the safety when reversing the machine or manoeuvring around obstructions.

SMART
You can connect up to four IsoMatch Eye cameras and easily switch between the cameras with the remote control box which is standard included.

EFFICIENT
Full control and overview of entire machine operation from every side you want.

EASY
Night vision by integrated LED’s which increases the safety when reversing the machine or manoeuvring around obstructions.

IsoMatch Grip

The IsoMatch Grip is an ISOBUS auxiliary device developed for great operator comfort and efficient machine control. Its ergonomic shape and the complete freedom of assigning and controlling a total of 44 implement functions from one device are unique in the market today. From your fingertips you have endless possibilities to operate all machine functions as desired. And assignments are saved per machine making it even more applicable to your needs.

More about IsoMatch Grip >

IsoMatch GEOCONTROL

Made for smart, efficient and easy farming

IsoMatch GEOCONTROL is an advanced software application within the IsoMatch Tellus PRO and IsoMatch Tellus GO+ that helps you to control all ISOBUS compatible Kverneland Group machines such as sprayers, spreaders and seeders! Combined with a GPS receiver it fulfils the future needs in terms of easy, smart and efficient farming!

More about IsoMatch GEOCONTROL >

IsoMatch-GEOcontrol-Fieldresult1.jpg