Kverneland PN

Kostnadseffektiv, enkel att anpassa och underhåll.

I fåra och on-land.

5-9 skär.

Kostnadseffektiv, enkel att anpassa och underhålla

PN är en robust delburen växelplogar med en 200x200 mm induktionsvärmebehandlad ram. Centrummonterat hjul och en enkel manuell stegvis justering av fårbredden.

Fördelarna:

 • unikt Kvernelandsstål med värmebehandlingsteknologi som ger hela plogen utmärkt livslängd
 • mittmonterat hjul för enkel plöjning ända ut mot stängsel, häckar osv. 
 • säker backning tack vare speciell vändmekanism som länkats ihop med hjulmonteringen
 • unikt vändhuvud för minimal vändningsradie
 • hydraulisk sidoreglering som tillval
 • hög markfrigång
 • Kvernelands automatiska stenutlösning för non stop-plöjning. Underhållsfritt!

Arbete i fåra eller on-land

 • On-land kan fås med 7-8-9 skär.
 • On-landmodeller kan också plöja i fåran.
 • I fåran modeller kan eftermonteras för on-landplöjning.

On-landmodeller passar traktorer på upp till 3,60m spårvidd.

Tekniska Specifikationer: 

Modell Plogkroppsavstånd cm Frihöjd under ram cm Arbetsbredd cm Antal skär
PN 100 70/75 35 - 40 - 45 5-9
PN 115 70/75 40-45 5-7

Robust som ingen annan - PN

För oss är värmebehandling självklart

 • Ramen är en central del i plogkonstruktionen, och med Kvernelands kvalitetsstandard ses en ickebehandlad del som en svag del. Kvernelands ramverk är värmebehandlade två gånger med induktionsvärme, och temperaturförändringen i stålet övervakas noga.
 • Resultatet blir ett tre gånger så starkt material i ramen. Denna induktionsprocess är unik för Kverneland och ger våra plogar en robusthet och flexibilitet som gör att de håller länge!

Starkare men inte tyngre

 • För att uppnå en lika robust stålkvalitet som Kverneland framställer på vårt unika sätt, tvingas konkurrenterna använda grövre dimensioner eller tjockare stål. Resultatet blir då en tyngre ram.
 • Tyngre ram inverkar negativt på dragkraftsbehovet, förslitningar, lyftkapaciteten, traktorns livslängd och bränsleförbrukning.

Lång livslängd

 • Svetsningar är också kritiska för en plogs ramverk. Därför är Kvernelands ramverk producerade som en enda homogen del.

Olika ramalternativ

 • 120x200 mm
 • 200x200 mm (från 8 skär och uppåt)

PN finns med:

 • 5, 6, 7, 8, och 9 skär med 100 cm plogkroppsavstånd
 • 5, 6, 7 med 115 cm plogkroppsavstånd

Plogkroppar

Utmärkta plöjegenskaper

Våra plogkroppar är världsberömda tack vare deras:

 • utmärkta plöjningsegenskaper
 • oöverträffade slitstyrka
 • låga dragkraftsbehov

Plogkroppar av unikt stål.

Kverneland teknologi: 12 timmars specialvärmebehandling ger:

 • optimal slitstyrka (hård som diamant)
 • nödvändig flexibilitet för att stå emot stötar

Plogkropp 8 – "universalplogkroppen"
passar de flesta jordar
bra nervändning av restmaterial
lätt att dra
Djup: 15-30 cm (6-12”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)

Plogkropp 9 – "plogkroppen för djup plöjning" 
för styva jordar och djupare plöjning
välvända och välpackade tiltor
lätt att dra
Djup: 15-35 cm (6-14”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)

Plogkropp 14 – "plogkroppen utan fäste"
plastvändskiva
för vidhäftande jordar utan steninblandning
bra sönderdelning
bred fårbotten
längre livslängd i ickeslipande jordar
Djup: 15-35 cm (6-14”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)

Plogkropp 28 – "Plogkroppen för breda traktorhjul"
passar alla jordtyper; även ännu tyngre jordar än plogkropp 8
mycket breda fåror som passar traktordäck upp till 710 mm
bra vändningsegenskaper och välpackade tiltor
enkel att dra
Djup: 15-30 cm (6-12”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)
 
Plogkropp 30 – "spaltvändskivan"
för vidhäftande-steniga jordar
passar tyngre jordar
utmärkt sönderdelning
bred fårbotten
Djup: 20-35 cm (8-14”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)

Auto-reset (automatisk stenutlösning)

Oslagbar i stenrika jordar
Kvernelands helautomatiska stenutlösningssystem är oslagbart när du vill ha problemfri plöjning även i steniga förhållanden. Det smarta bladfjädersystemet gör att varje plogkropp löser ut individuellt och glider över hindret på ett smidigt sätt. Stenutlösningstrycket minskar ju högre plogkroppen löser ut. Detta reducerar risken för kraftiga ryck och skador. Plogkroppen återgår till sitt normalläge så fort hindret har passerats och arbetet fortsätter på tidigare valt plöjningsdjup.

Säkerheten i fokus
Med dagens krav på högre effektivitet, är både traktor och plog förväntade att prestera effektivare än någonsin tidigare. Detta ställer högre krav på redskapen, speciellt på säkerhetssystemen som är utformade för att skydda traktor, plog och förare från skador under arbetet. Kverneland stenutlösningssystem system säkrar en längre livslängd och att kvaliteten på plogen består.

Extra förstärkningsblad där det krävs
Beroende på jordtypen, kan alla Kvernelandsplogar utrustas med olika sorters fjäderpaket. Standardpaketet kan byggas ut vid behov för att passa tyngre jordar. Montera på två extra fjäderblad för HD-paket, eller fyra extra (Dubbel HD) vid mycket tung jord. Du fäster bladen enkelt med en bult i centrum på fjäderpaketet. Har du extremt tung jord kan du beställa ett s.k. dubbelt fjäderpaket.

Individuell plogkroppsutlösning

Kvernelands fjäderbladssystem låter varje plogkropp lösas ut individuellt och oberoende av de andra.

Mindre påfrestning och högt andrahandsvärde
Kvernelands stenutlösningssystem är en relativt enkel konstruktion som klarar tuffa förhållanden år in och år ut, med ett minimum av underhåll. Du sparar därför både tid och pengar. Dessutom ger ett stenutlösningssystem din plog en längre livslängd, eftersom påfrestningarna på spetsar, ram och övriga plogdelar som uppstår vid påkörning av hinder, minskar. Som en konsekvens av en mindre belastad plog, ökar andrahandsvärdet jämfört med en likvärdig plog från en konkurrent.

Värmebehandling

Kvernelands värmebehandlingsteknologi:

 • Mer än 130 års erfarenhet
 • Stål som står emot de tuffaste utmaningar
 • Bästa korrelation robusthet/vikt på marknaden
 • För att uppnå motsvarande kvalitet, måste konkurrenten använda mer stål och får tyngre plog, snabbare förslitning och sämre plöjningsegenskaper

Kvernelandstålet:

 • Fördelarna du får med lägre vikt:
  lättare att dra/lägre bränsleförbrukning/lägre lyftkraftsbehov/minskad förslitning och traktorpåverkan/mer ekonomiskt...
 • Fördelarna du får med högre slitstyrka:
  färre materialbrott/lägre underhållsbehov/lägre behov av rotation på slitdelar/tidsbesparande/högsta andra handsvärde på plogen/längre livslängd på plogen/mer ekonomiskt...

Vi vet att problem alltid uppstår när du använder din plog, när du bara måste bli färdig!

Men med en plog från Kverneland kan du plöja vidare i lugn och ro!

Mer info: Kverneland Teknologi