Burna Växelplogar

Reversible Mounted Ploughs - Kverneland Ecomat, tills soil efficient from 10-18cm. Increases quality in soil preparation and more economical

Kverneland Ecomat

Forskning visar att under vissa markförhållanden rekommenderas grunt plöjning. Kverneland Ecomat är då svaret. 

Kverneland 2300 S Providing the best soil preparation, with great range of accessories

Kverneland 2300 S

Konstruerad för modernt lantbruk

3 - 5 skär

Reversible Mounted Ploughs - Kverneland Packomat, perfect seedbed while ploughing, Kverneland's unique steel provides light and robust implement

Kverneland 3300 S

Konstruerad för modernt lantbruk och större traktorer

4 - 6 skär

Reversible Mounted Ploughs - Kverneland 3400 S provides the best soil preparation, in furrow and on land, great range of accessories

Kverneland 3400 S

On-land & i-fåra

Maximera produktion och plöjningsprestanda 

5 - 7 skär

Kverneland 2500 i-Plough®

ISOBUS-plogar för alla förhållanden.

4 - 6 skär.

Reversible Mounted Ploughs - Kverneland 150 S light and robust ploughing in stony soils

Kverneland 150 S

Perfekt för steniga förhållanden 

3 - 4 skär

Reversible Mounted Ploughs - Kverneland ES-LS, unique steel treatment provides great life time and makes it easy in use during operation

Kverneland ES

Enkelt anpassningsbar för olika jordar och traktorer

3 till 5 skär

Reversible Mounted Ploughs - Kverneland EG LB efficient plough for medium to heavy soils, great range of accessories

Kverneland EG/EG-HD

Spara tid, bränsle och pengar

3 till 6 skär