Autoset App - gör arbetet enklare!

Med nya Autoset App för du över inställningarna till spridaren med ett knapptryck.  

Autoset är ett program till IsoMatch Tellus universalterminal. Programmet baseras på spridartabellerna. 
Första steget är att lägga in arbetsbredden, önskad giva, (kg/ha) och körhastighet, km/h) i Autoset.
Därefter läggs gödningens struktur, (t.ex. prillad eller granulerad), storleksfördelning, (%-fördelning enligt skakbox) och densitet in i programmet.
Programmet rekommenderar en gödseltyp och skickar inställningsdirektiv till spridaren. Maskinen justeras in automatiskt och är klar för arbete!