IsoMatch GEOCONTROL

För smart, effektivt och enkelt lantbruk.

IsoMatch GEOCONTROL är en avancerad applikation till IsoMatch Tellus PRO och IsoMatch Tellus GO, som hjälper dig kotrollera alla ISOBUS-kompatibla redskap från Kverneland Group, som ex. spridare, sprutor och såmaskiner. Tillsammans med en GPS möter det de framtida behoven av enkelt, smart och effektivt lantbruk.

Sektionskontroll: Automatiskt av och på redskapets sektioner, på vändtegar, fältgräner och redan bearbetad mark, för att minimera överlapp.
Variabel utmatning: Justerar automatiskt givan för redskapet. Justeringen av givans storlek baseras på inladdade appliceringskartor.
Dokumentation: Sparar all jobbdata och fältkartor för överföring till gårdsdarasystemet.
Manuell körning: Rekommenderad körposition via körlinjer, på fält och vändtegar.
Smart fältkantsregistrering: Oberoende av arbetsbredden, även utan tillkopplat redskap.
Fältminskning: Skapa nya inre gränser genom att sätta den önskade bredden på vändtegen. Manual körning även för ej elektroniska och redskap utan ISOBUS.

Ny funktion! - Flera körlinjer
Nu är det möjligt att lägga till flera körlinjer, upp till 20 st per fält. Du kan tilldela, välja eller ta bort vilken körlinje du vill. Denna funktion ger dig högre flexibilitet under arbetet på fältet.

Manuellt körspår med IsoMatch GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL - Fördelarna
Enklare och bekvämare arbete, då man inte manuellt behöver slå på och av sektioner, eller ställa utmatningen. Man kan fokusera på körning till 100%. Effektivare arbete och att undvika överlappning kan spara 5-10% på gödning. Bättre växtförhållanden och högre avkastning. Med IsoMatch GEOCONTROL, kan du arbeta i mörker utan problem. IsoMatch GEOCONTROL minskar arbetsbördan avsevärt.

För mer information om IsoMatch GEOCONTROL kontakta din återförsäljare eller besök vår webshopp: www.isomatchshop.com