Kverneland 2832 FS

Kverneland 2832 FS är den allra första frontmonterade slåttermaskinen med möjlighet att välja antingen bredspridning eller strängläggning med varierad bredd.

Frontmonterad tallriksslåtter med valbar bredd i stängläggning

Kverneland 2832 FS är den första slåttermaskinen som gör det möjligt att välja bredspridning eller att lägga grödan in en sträng.  Strängen kan variera i bredd från 100 -130 cm och bredspridning kan göras upp till 220 cm. Den här maskinen möter exakt den flexibilitet som många lantbrukare söker. Antingen vill man ha smala strängar som går väl in mellan traktorns hjul, eller så vill man skifta till bredspridning i en handvändning. Detta är möjligt med 2832 FS. Inga extra verktyg krävs!

Fördelar:

 • Unikt patenterat flexibelt strängsystem.
 • 3 olika strängbredder (100, 115, och 130 cm)
 • Enkel och lättmanövrerad inställning för olika bredder
 • Låg vikt – lågt kraftbehov
 • 750/1000 vpm
 • Excellent markföljsamhet

Tekniska specifiktationer:

  Arbetsbredd Vikt Kraftuttag, Min
Kverneland 2832 FS 3.20m 855kg 45/60 kW/hp

3 olika strängbredder

 • Unik och patenterad samlarskruv som drar materialet mot mitten och lämnar det i en sträng.
 • Strängen är möjlig att ställa in i 3 olika bredder (100, 115 och 130 cm) och har även bredspridning upp till 220 cm. 2832 FS erbjuder exakt den flexibilitet som många lantbrukare önskar.
 • Smala strängar får med marginal plats mellan traktorns hjul.
 • Bredspridning gör att grödan torkar snabbare.
 • Val av strängbredd ger föraren möjlighet att anpassa strängen efter väder och typ av gröda, en utmärkt funktion för att säkra att rätt fuktighet och kvalitet på strängen uppnås.

Enkel justering av strängbredd

Fixa inställningen på en minut - Enkel justering av strängbredd

 • Byte från en strängbredd till en annan görs väldigt enkelt, utan att slåttermaskinen behövs byggas om.
 • Byte från en strängbredd till en annan kan göras i fält, det tar bara en minut och inga verktyg krävs.
 • Du behöver inte lämna fältet och åka tillbaka till maskinhallen för att byta strängbredd. Allt du behöver göra är att frigöra låset på var sida, justera strängbredden, och sedan låsa igen. 

Luftig lådformad sträng

 • Utan att grödan kommer i kontakt med marken, samlas den ihop direkt efter klippning. Detta minimerar jordinblandning i strängen.
 • Skruven flyttar omedelbart grödan bort från knivarna, vilket ger absolut bäst resultat. 
 • Var sida av skruven arbetar i kombination med styrplattan för att effektivt flytta grödan utan svinn eller jordinblandning.
 • Kverneland 2832 FS släpper inte bara den klippta grödan på marken, utan efterlämnar en luftig lådformad sträng.
 • Kverneland 2832 FS klipper inte två strängar parallellt med varandra såsom tallriksslåttermaskiner oftast gör, utan istället samlas grödan ihop i en jämn och luftig sträng. Detta påskyndar torkprocessen.

Markföljsamhet

 • Kverneland 2832 F har en utmärkt markföljsamhet i all terräng. 
 • För att garantera bästa möjliga markföljsamhet, är klippaggregatet centralt infäst i den avfjädrade bärarmen. Det innebär att klippenheten rör sig fritt i förhållande till traktorns frontlyft.
 • Klippaggregatet kan pendla 17° i sidled utan att rotorbalken överbelastas.

750/1000 vpm växellåda

 • Normalt varvtal på kraftuttaget är 1000 vpm. Men genom att skifta plats på transmissionens remskivor kan traktorns ekonomivavtal på 750 vpm användas.
 • Ett lägre varvtal reducerar bränsleförbrukningen, detta är unikt vad gäller frontslåttermaskiner. Många traktorer saknar ekonomivarvtal, varför detta är en värdefull egenskap.

Rotorbalk med runda tallrikar

 • Kverneland använder runda tallrikar. Runda tallrikar är mindre utsatta för stenskador och reducerar chockbelastningar på transmissionen.
 • Stenar stöts omedelbart bort, innan de riskerar att kilas fast. Fördelarna är stor tillförlitlighet, ett utmärkt klippresultat och ett begränsat underhållsbehov.
 • Den stora oljevolymen garanterar både smörjning och kylning i toppklass.
 • Specialbearbetade kugghjul med långa kuggar ger effektiv kraftöverföring samt garanterar en låg ljudnivå.
 • Den helsvetsade balklådan ger stor vridstyvhet och eliminerar oljeläckage.
 • Med ProFit kan knivbytet ske mycket snabbt. Det gör underhållet mycket enkelt. Knivarna byts snabbt och enkelt i en sammanhängande manöver med hjälp av verktyget som skickas med ProFit.