Kverneland 53100 MT Vario - 53100 MR Vario butterfly

Ny butterfly med QuattroLink-upphängning och hydraulisk justering av arbetsbredd och överlapp.

9.80 - 10.20m arbetsbredd.

SemiSwing stålfingrar eller valskross

F1-teknologi för slåtterkrossar!

Den helt nya Kverneland 53100 MT Vario levererar en enastående prestanda med sitt helt nya upphängningskoncept, 10.20m arbetsbredd och hydraulisk justering av arbetsbredd och överlappning. Kverneland 53100 MT Vario är utrustad med det nya Kverneland-upphängningskonceptet QuattroLink. Klippaggregatet dras av fyra upphängningsarmar monterade på en fast bärarm som gör att klippaggregatet kan flyta oberoende över fältet, justera mycket exakt och direkt till eventuella förändringar i markkonturer.

 

The Advantages

  • Upp till 10,20 m arbetsbredd.
  • Nytt innovativt QuattroLink upphängningskoncept.
  • Flexibel fjädring - 700mm rörelse, 400mm uppåt och 300mm nedåt.
  • NonStop BreakBack-skydd över hela arbetsbredden.
  • Hydraulisk justering av överlappning under drift.
  • Marktrycket förblir detsamma, även om överlappning ändras.
  • Minst 500 mm markfrigång vid vändtegen.
  • Dubbeljustering av bearbetningshuven - både främre och bakre änden kan justeras
  • Integrerat transportstöd för vertikal förvaring.

Tekniska specifikationer:

  Arbetsbredd Antal tallrikar Conditioner
53100 MT Vario 9.80-10.20m 2 x 9 tallrikar SemiSwing stålfingrar
53100 MR Vario 9.80-10.20m 2 x 9 tallrikar Valskross

QuattroLink upphängning

F1-teknik på slåtterkrossar

Vad är det som gör avfjädringen QuattroLink unik? Klippaggregatet dras av fyra avfjädringsarmar som är monterade på en fixerad bärarm som låter aggregatet "sväva" oberoende över fältet, justera snabbt, noggrant och direkt efter markens konturer.

Inga kompromisser på Flexibilitet

Rörelsemönstret är extremt flexibelt med ett vertikalt arbetsområde på 700mm upp och ner samt ett tvärgående arbetsområde på 30°. Konceptet med 4 avfjädringsarmar ger konstant marktryck under arbetet.

Hur kan du dra nytta QuattroLink

Precis som med en F1-bil, vill du har bättre följsamhet, möjligt att åka snabbare och omedelbart kunna anpassa sig efter fältförhållandena. Det här är de viktigaste fördelarna du kommer uppleva när du kör 3300-serien. De fyra avfjädringsarmarna ger aggregatet en exceptionell flexibilitet i att anpassa sig efter krävande markförhållande - och ger möjlighet till högre hastigheter och ökad produktivitet.

Fullbredds BreakBack

Vårt system NonStop BreakBack blev precis lite bättre. Med avfjädringen QuattroLink skyddar det här systemet nu hela arbetsbredden, inklusive delen som är närmast traktorn. När man åker på ett hinder på fältet, skjutsa klippaggregatet bakåt och uppåt - och återgår sedan till arbetsposition.

Vario - upphängningsarm

Hydraulisk justering av överlapp

Kverneland 3336 MT Vario och 53100 MT Vario  har hydrauliska SideShift integrerat i bärarmen, vilket låter klippaggregaten flyttas 400mm. För att kunna anpassas efter ändrade fältförhållanden, är det justerbara överlappet konstruerat som en teleskoparm, direkt i fjädringen.

Alltid konstant marktryck

Under arbete är bärarmen alltid fast i förhållande till marken och låter klippaggregatet röra sitt fritt och kompensera mot ojämn terräng. Fjädringskonceptets verkliga fördel är att även om överlappet ändras, är marktrycket detsamma.

Effektiv vändtegsautomatik 53100 MT

Kverneland 53100 MT Vario har generös frigång över hela slåtterbalken, inklusive insidan. Vid lyftning av maskinen på vändtegen höjs aggregatet och bärarmen lutas till en 10° vinkel. Detta ger Kverneland 53100 MT Vario en markhöjd på minst 500 mm över hela arbetsbredden. När man sänker aggregatet sänks bärarmen jämnt utan att någon sida rör marken före resten av maskinen, vilket undviker onödig påfrestning och slitage på maskinen.

Transport och förvaring 53100 MT Vario

Kompakt under transport

Maskinen fälls hydrauliskt för transport och teleskoparmen flyttas till den lägsta överlappspositionen, för att nå en transporthöjd på bara 3.90m. Och det finns inget behov att lämna traktorn eftersom det yttre FlexiProtect fälls hydrauliskt i transportposition.

Säker och stadig förvaring

Med det integrerade förvaringsstödet är förvaring av 53100 MT Vario enkel och bekväm. Det behövs bara ett minimum av utrymme under vinterförvaring.

SemiSwing bearbetningsrotor

Ännu effektivare bearbetning

Den nya bearbetningsplåten kan justeras både framtill och baktill, för att anpassa intensiteten. Den främre delen justeras separat, för att passa grödans intensitet, även för massiv gröda, för att undvika blockage. Den bakre delen jsuteras för att tillse smidig och effektiv transport av gröda till strängar eller bredspridning.

Bearbetning med stålfingrar

Användandet av centrifugalkraften är vad som skiljer Kverneland SemiSwing från andra system. Den erbjuder aggressiv bearbetning och utmärkt skydd av bearbetningsfingrarna - praktiskt taget inget slitage. Under arbetet är bearbetningsfingrarna fixerade för bästa krosseffekt.

Spridning och strängning

Strängplåtar expanderar automatiskt

Strängplåtarna expanderar automatiskt när de förs mot varandra för att få effektiv och exakt strängläggning.

Enkelt att ändra till bredsspridning

Det går snabbt att ändra från strängning till brespridning. Strängplåtarna flyttas åt sidan och FlipOvers bredspridnings-vingar vänds 180°. Det behövs inga verktyg.

GEOMOW

GEOMOW låser upp den fulla potentialen hos Kverneland 53100 MT Vario. Kverneland GEOMOW justerar automatiskt överlappet mellan de bakre och främre maskinerna och vändtegsautomatik via sektionskontroll. GEOMOW ser till att maskinen alltid utnyttjar maximal kapacitet. Applikationen känner igen hur föraren kör och vet positionen av den främre maskinen, vilket låter den reagera direkt och justerar överlappet gentemot de bakre maskinerna.

Dubbel justering av bearbetningsrotorn huv

Ännu effektivare bearbetning

Den nya bearbetningsplåten kan justeras både fram och bak, för att anpassa bearbetningsrotorn för grödans intensitet.

Den främre delen (1) justeras separat, för att passa grödans intensitet och för att undvika blockeringar.

Den bakre delen (2) justeras för att säkerställa ett smidigt och effektivt flöde av grödan till strängar eller bredspridning.