Kverneland 4332 CT – 4236 CT - 4336 CR - 4340 CT

Bogserad slåtterkross med centrummonterad dragbom, stålfingrar eller valsbearbetning

Bogserad slåtterkross med centrummonterad dragbom

Med funktioner som SemiSwing bearbetning, balk med lågt underhållsbehov, SuperFloat upphängning, BX strängsamlarband eller FlipOver bredspridningsutrustning, är Kverneland 4300-serien redo att möta varje lantbrukares krav med utmärkt prestation. Med centrummonterad dragbom kan fältet avverkas från en kant. Det ger ökad effektivitet både vid slåtter och vid därpå följande arbetsmoment.

Fördelarna:

 • 3.2, 3.6 eller 4 meters arbetsbredd
 • SuperFloat dubbelverkande upphängningssystem
 • Centrummonterad pivoterande dragbom
 • SemiSwing eller valsbearbetning
 • Tillgänglig med BX strängsamlarband eller FlipOver bredspridningsutrustning

Tekniska Specifikationer:

  Arbetsbredd Antal tallrikar Bearbetning Effektbehov
4332 CT 3.20m 8 SemiSwing Stålfingrar 60/80 kW/hk
4336 CT 3.60m 9 SemiSwing Stålfingrar 70/90 kW/hk
4336 CR 3.60m 9 Gummivalsar 70/90 kW/hk
4340 CT 4.00m 10 SemiSwing Stålfingrar 80/100 kW/hk

Rotorbalk med runda tallrikar

 • Kverneland använder runda tallrikar. Runda tallrikar är mindre utsatta för stenskador och reducerar chockbelastningar på transmissionen.
 • Stenar stöts omedelbart bort, innan de riskerar att kilas fast. Fördelarna är stor tillförlitlighet, ett utmärkt klippresultat och ett begränsat underhållsbehov.
 • Den stora oljevolymen garanterar både smörjning och kylning i toppklass.
 • Specialbearbetade kugghjul med långa kuggar ger effektiv kraftöverföring samt garanterar en låg ljudnivå.
 • Den helsvetsade balklådan ger stor vridstyvhet och eliminerar oljeläckage.
 • Med ProFit kan knivbytet ske mycket snabbt. Det gör underhållet mycket enkelt. Knivarna byts snabbt och enkelt i en sammanhängande manöver med hjälp av verktyget som skickas med ProFit.

Centrumdrag

 • Kverneland 4332 CT, 4336 CT, 4336 CR and 4340 CT är utrustade med centrumdrag, vilket gör att fältet kan avverkas från en kant. Det sparar tid samtidigt som tonkörning undviks.
 • Den hydrauliska dragbommen gör att vändcirkeln minskas avsevärt. Tidbesparingen i de olika arbetsmomenten minskas avsevärt, inte minst i efterföljande skördearbete.
 • C-modellernas bredspridningsvingar ställs automatiskt om hydrauliskt vid växling av arbetsläge.

SuperFloat

 • Kverneland 4300-serie har det patenterade avfjädringssystemet SuperFloat.
 • Rotorbalk och bearbetningsrotor är avfjädrat separat från huvudramen men hjälp av två stora justerbara fjädrar. Det ger mycket god markföljsamhet. Dessutom kan också rotorbalken vika undan från mindre markhinder och tillsammans ger detta en extra jämn klipphöjd.

BX strängsamlarband

 • Kverneland 4300-serien kan utrustas med BX strängsamlarband som samlar ihop gröda från två maskinbredder till en sträng.
 • Stora strängar för ex hackar och pressar kan skapas för att snabba upp uppsamlandet av grödan.
 • BX-bandet kan höjas och sänkas under drift, vilket gör att strängläggningen kan anpassas helt efter fältets form.

FlipOver bredspridning

 • Kverneland slåtterkrossar kan utrustas för bredspridning. Därigenom kan grödan spridas över hela maskinbredden i samband med slåttern. Det påskyndar torkningen och sparar minst en vändning.
 • Styrvingarna som ingår i Kvernelands FlipOver är monterade längre bak än konventionella bredspridningssystem.
 • Det stora avståndet mellan bearbetningsrotorn och styrvingar underlättar en jämnare spridning av grödan över hela arbetsbredden, vilket snabbar upp torkningen.

SemiSwing stålfingrar

 • SemiSwing slåtterkross kombinerar den aggressiva bearbetningen som hos fasta bearbetningsfingrar men med bättre skydd när de träffar på hinder.
 • Under normalt arbete är berbetningsfingrarna fixerade, men när ett SemiSwingfinger kommer i kontakt med ett hinder och belastningen överstiger 22 kg, så kommer det vika undan och lämnar fri väg (upp till 103 mm) för hindret att passera.
 • Bearbetningsfingrarna har fått helt ny utformning. Gravitationscentrum (infästningspunkten) har flyttats för att fullt ut utnyttja centrifugalkraften. Fingrarna behåller sin position när de träffar grödan för att ge full krosseffekt och för att minska slitaget på fästpunkterna.
 • SemiSwing-fingrarnas vinkel och position ger förbättrad transport av grödan bort från bearbetningsrotorn och mot den profilerade bearbetningsplåten. Resultatet blir bättre bearbetningseffekt och minskad risk för blockeringar.

Bearbetning med valsar

 • Kverneland har bearbetningsvalsar av polyuretan i full bredd. De transporterar snabbt bort den slagna grödan från rotortallrikarna och ger en skonsam men effektiv bearbetning av känsliga växtslag.
 • Valsarnas utformning gör att grödan läggs i en jämn, luftig sträng.
 • Bearbetningsintensiteten kan justeras utan verktyg genom att ändra trycket mellan övre och nedre vals.