Kverneland 3332 MT - 3332 MR - 3336 MT - 3336 MT Vario

Nya innovativa QuattroLink - F1-upphängning för slåtterkrossar!

3.2-3.60m arbetsbredd

F1-teknik för slåtterkrossar

En ny serie burna slåtterkrossar från Kverneland med helt banbrytande koncept för avfjädringen. Klippaggregatet avfjädras med fyra avfjädringsarmar som ger aggregatet en oberoende anpassning till markens konturer.

Marktrycket justeras enkelt från traktorhytten hydrauliskt och det kan avläsas från en tryckskala på maskinen. Avjädringen har skyddet NonStop BreakAway över hela arbetsbredden, utan begränsningar på varken höger eller vänster sida. Det ger föraren sinnesro under arbetet.

 

Fördelarna

  • 3.20 och 3.60m arbetsbredd.
  • QuattroLink avfjädring med rallybilsteknik.
  • Flexibel avfjädring. Arbetsområde 700 mm - 400 mm upp, 300 mm ner.
  • Skyddet NonStop BreakAway över hela arbetsbredden.
  • Vario-version, med hydraulisk justering av överlappning över hela arbetsbredden.
  • Marktrycket är detsamma, även när överlappet ändras
  • Intergrerad parkeringsfot för vertikal förvaring.
  • Vertikal transportlösning.

Tekniska specifikationer:

  Arbetsbredd Antal tallrikar Bearbetning Justering överlapp
3332 MT 3.20 m 8 SemiSwing 150 mm mek.
3332 MR 3.20 m 8 Gummivalsar 150 mm mek.
3336 MT 3.60 9 SemiSwing 150 mm mek.
3336 MT Vario 3.60m SemiSwing stålfingrar 400 mm hydr.

QuattroLink upphängning

F1-teknik på slåtterkrossar

Vad är det som gör avfjädringen QuattroLink unik? Klippaggregatet dras av fyra avfjädringsarmar som är monterade på en fixerad bärarm som låter aggregatet "sväva" oberoende över fältet, justera snabbt, noggrant och direkt efter markens konturer.

Inga kompromisser på Flexibilitet

Rörelsemönstret är extremt flexibelt med ett vertikalt arbetsområde på 700mm upp och ner samt ett tvärgående arbetsområde på 30°. Konceptet med 4 avfjädringsarmar ger konstant marktryck under arbetet.

Hur kan du dra nytta QuattroLink

Precis som med en F1-bil, vill du har bättre följsamhet, möjligt att åka snabbare och omedelbart kunna anpassa sig efter fältförhållandena. Det här är de viktigaste fördelarna du kommer uppleva när du kör 3300-serien. De fyra avfjädringsarmarna ger aggregatet en exceptionell flexibilitet i att anpassa sig efter krävande markförhållande - och ger möjlighet till högre hastigheter och ökad produktivitet.

Fullbredds BreakBack

Vårt system NonStop BreakBack blev precis lite bättre. Med avfjädringen QuattroLink skyddar det här systemet nu hela arbetsbredden, inklusive delen som är närmast traktorn. När man åker på ett hinder på fältet, skjutsa klippaggregatet bakåt och uppåt - och återgår sedan till arbetsposition.

Vario - upphängningsarm

Hydraulisk justering av överlapp

Kverneland 3336 MT Vario och 53100 MT Vario  har hydrauliska SideShift integrerat i bärarmen, vilket låter klippaggregaten flyttas 400mm. För att kunna anpassas efter ändrade fältförhållanden, är det justerbara överlappet konstruerat som en teleskoparm, direkt i fjädringen.

Alltid konstant marktryck

Under arbete är bärarmen alltid fast i förhållande till marken och låter klippaggregatet röra sitt fritt och kompensera mot ojämn terräng. Fjädringskonceptets verkliga fördel är att även om överlappet ändras, är marktrycket detsamma.

Effektiv vändtegsautomatik 3300

Kverneland 3300-serien har generös frigång över hela slåtterbalken, inklusive insidan. När klippaggregatet lyfts vid vändtegen tiltas bärarmen till en 10 gradig vinkel. Det är ger maskinen en frigång på minst 500mm över hela arbetsbredden. När den sedan sänks gör bärarmen att den sänks jämnt utan att någon del slår i marken.

Transport och förvaring

Vertikal transportposition

För transport fälls maskinen upp kompakt bakom traktorn. Konstruktionen är gjord för att få jämn viktbalans och för att nå en transporthöjd under 4.00m.

Säker och minimal förvaring

Med det integrerade parkeringsstödet är förvaring av maskinen enkel och bekväm. Minimalt utrymme krävs för vinterförvaringen. Maskinen står stabilt på parkeringsstödet och har en totalhöjd på under 4.00m.

SemiSwing bearbetningsrotor

Ännu effektivare bearbetning

Den nya bearbetningsplåten kan justeras både framtill och baktill, för att anpassa intensiteten. Den främre delen justeras separat, för att passa grödans intensitet, även för massiv gröda, för att undvika blockage. Den bakre delen jsuteras för att tillse smidig och effektiv transport av gröda till strängar eller bredspridning.

Bearbetning med stålfingrar

Användandet av centrifugalkraften är vad som skiljer Kverneland SemiSwing från andra system. Den erbjuder aggressiv bearbetning och utmärkt skydd av bearbetningsfingrarna - praktiskt taget inget slitage. Under arbetet är bearbetningsfingrarna fixerade för bästa krosseffekt.

Spridning och strängning

Strängplåtar expanderar automatiskt

Strängplåtarna expanderar automatiskt när de förs mot varandra för att få effektiv och exakt strängläggning.

Enkelt att ändra till bredsspridning

Det går snabbt att ändra från strängning till brespridning. Strängplåtarna flyttas åt sidan och FlipOvers bredspridnings-vingar vänds 180°. Det behövs inga verktyg.