Kverneland iXtrack C

Högteknologisk bogserad växtskyddsspruta - modellen som passar just dina behov!

En helt ny upplevelse!

iXtrack sprutserie är utvecklad med stort fokus på användarvänlighet och miljöskydd. iXtrack C erbjuder tankvolymer mellan 3000 och 5000 liter i kombination med HSS 18-40 meters stålramp eller 24-33 meters aluminium ramper. Det tredje rampalternativet är HBWP ramperna med 33-45 meters rampbredd. De har en låg tyngdpunkt och kompak dimensionering för en högre arbetshastighet och smidigare vägtransport.  iXtrack C finns också med ISOBUS-intelligens för tillval som IsoMatch Tellus terminalen, IsoMatch GEOCONTROL, Ergodrive vändtegssystem och Boom Guide spruthöjdkontrollsystem. iXclean Comfort eller iXclean Pro ger dig ytterligare förarbekvämlighet eftersom funktioner som fyllning, sköljning sköljning och liknande kan skötas inifrån traktorhytten! 

Fördelarna:

 • HSS eller HBWP sidofälld ramp eller HSA högteknologisk aluminium sprutramper
 • Välj hjulaxel som passar just dina behov 
 • Enkel att hantera, tack vare funktioner som bl.a. Easy Set kontrollpanel
 • Icke-ISOBUS eller ISOBUS-kompatibelt kontrollsystem
 • iXclean: varje liter räknas!
 • ISOBUS-intelligens

Tekniska Specifikationer

iXtrack C C30 C40 C50
Tankkapacitet 3000 (l) 4000 (l) 5000 (l)
Sprutramper HSS 18-40 / HSA 24-33 HSS 18-40 / HSA 24-33 / HBWP 45 m HSS 18-40 / HSA 24-33 / HBWP 45 m
Dragbom Nedre eller Övre länkarm (o)fjädrad, styrning Nedre eller Övre länkarm (o)fjädrad, styrning Nedre eller Övre länkarm fjädrad
Hjulaxel Justerbar eller fjädrad, styrning Justerbar eller fjädrad, styrning Justerbar eller fjädrad, styrning
Pumpar 200 - 250 - 400 - 500 l/min 200 - 250 - 400 - 500 l/min 200 - 250 - 400 - 500 l/min
Kontrollsystem FMC - IsoMatch Tellus - IsoMatch Tellus GO FMC - IsoMatch Tellus - IsoMatch Tellus GO FMC - IsoMatch Tellus - IsoMatch Tellus GO
iXclean iXclean Comfort/Pro iXclean Comfort/Pro iXclean Comfort/Pro

Ramper

HSS 18-20-21-24-27-28-30-32-33-36-40 m Kompakta stålramper

 • HSS-rampen är utformad för professionellt bruk. Den speciella HSS-profilen kombinerar minimal vikt med maximal styrka och stabilitet. Dataunderstödd design, laboratorie- och fälttester, samt specialhärdat Domexstål lägger tillsammans grunden för det goda rykte som våra högkvalitativa ramper med lång livslängd redan har.

HSA 24-27-30-32-33 m Högteknologiska aluminiumramper

 • Sprutmunstyckena som är placerade i den nedre profildelen av rampen får ett effektivt skydd genom sin placering. Rampens profil är utformad för enkel rengöring. Utan skarpa kanter, kan inga vätskor eller rester bli kvar. Den anodiserade ytan skyddar mot rost och repor.

HBWP 33-36-39-40-45 kompakt sidofälld stålramp (passar enbart till iXtrack C)

 • Perfekt markföljning i såväl kuperad som i plan terräng tack vare ett avancerat balanssystem. I plan terräng följer rampen marken exakt och kompenserar sprutans position mot marken vid behov. I kuperad terräng följer rampen automatiskt sprutans lutning.

Val av hjulaxel iXtrack C

Välj din hjulaxel:

 • Justerbar fjädrande hjulaxel mellan 1.75 - 2.25m, 40 km/h, TwinFlex-upphängning
 • Fjädrande hjulaxel: spårbredden justeras med shims 1.80 - 2.25m, 40 km/h TwinFlex-upphängning
 • Justerbar hjulstyrning: spårvidd justeras med shims, 1.80 - 2.25m, 40 kr/h, TwinFlex-upphängning, Autrotrac-styrning

Alla hjulaxlar kan utrustas med hydraulisk/luftbromsar som tillbehör.

Autotrac hjulstyrningssystem

 • Autotracs hjulstyrningssystem ger dig god spårföljning för att minimera skador på grödan. Den ger en smidig ramprörelse vid vändningen och låter dig manuellt eller automatiskt styra sprutan.

TwinFlex hjulaxelupphängning

 • iXtrack C är standardutrustad med ett hydrauliskt upphängningssystem för att ge en smidig avfjädring. De två horisontellt monterade fjädrarna ger endast små höjdvariationer, vilket ger rampen stabilitet och sprutmunstyckena en konstant arbetshöjd. Det är ett dynamiskt system där fjädringen justeras efter innehållet i tanken.

HydroFlex dragbomsupphängning

 • Dragbommens upphängningssystem med gummidämpare skyddar redskapet vid hög arbets- och transporthastighet.

Lätthanterad

EasySet kontrollpanel

 • Med EasySet Kontrollpanel blir arbetet enklare tack vare den genomtänkta designen. Kontrollerna är uppdelade på en sugsida och en trycksida. Ventilerna sitter väl skyddade bakom skyddskåpan, och din arbetsyta hålls därför ren och fri från smuts och bekämpningsmedel.

Lättillgängligt

 • Under skyddskåporna hittar du enkelt kontrollpanelen och användarfunktioner. Stor vikt har lagts vid tillgängligheten för service och även för Quick-fit slangkopplingar.

De nya tysta kolvmembranpumparna

 • Tack vare ett brett urval av pumpar med olika kapacitet, kan du alltid vara säker på att du hittar en pump som passar dina behov. Det finns pumpar med kapacitet från 200, 250, 400 upp till 500 l/min. Beroende på den önskade flödeshastigheten vid besprutningen kan dubbla pumpar levereras med separata eller sammankopplade flödessystem.

Omrörningssystem

 • Det unika omrörningssystemet är standard på alla iXtracks sprutor, och ser till att sprutvätskan är omrörd under arbetet. Systemet kan enkelt stängas av när tanken nästan är tömd. Den kraftfulla högtrycksomrörningen med munstycken är standard på iXtrack C (valbart för iXtrack A och B) och garanterar en väl omrörd vätska, vilket är användbart vid nypåfylld tank eller efter längre arbetsuppehåll.

Kontrollsystem

FlowMate Control FMC:

 • Extremt enkel att hantera
 • Enkel sprutdator
 • Mycket kompakt
 • Kontroll av ENFO-funktioner
 • Integrerad munstyckesrådgivning
 • Minne för 25 olika fält

IsoMatch Tellus GO

IsoMatch Tellus GO är en universell ISOBUS-terminal. Den multifunktionella terminalen har utvecklats för snabb och enkel kontroll av alla ISOBUS-redskap och ger lantbrukaren en "skräddarsydd" upplevelse eftersom den passar många av lantbrukets redskap och uppgifter.

IsoMatch Tellus: Den nya generationens terminal

 • Två separata ISOBUS-skärmar på terminalens stora 12.1" touch-screen skärm
 • Kameradisplay för upp till fyra (4) kameror
 • Enkelt DOC-registreringsprogram för att spara körinformation till USB (arbete, gård, fält, maskin, förare, total ha, timmar, balar, kg, liter, bränsleförbrukning)
 • RS232 anslutning för GPS mottagare eller sensorer

iXclean: Varje liter räknas

 • Elektrisk nivåindikator
  Den valbara elektriska nivåindikatorn visar den aktuella tankvolymen på sprutdatorn och även via den externa displayen på EasySet Kontrollpanel. Med iXClean Comfrot och iXclean Pro följer den elektriska nivåindikatorn med som standardutrustning.
 • iXclean Comfort 
  iXclean Comfort är ett halvautomatiskt kontrollsystem för ventiler. Kombinationen av elektrisk nivåindikator och sugventil gör arbetet enklare och mer exakt: automatisk fyllnadsstopp när den inprogrammerade nivån är nådd och kontroll direkt från traktorhytten av alla ENFO-funktioner (sköljning och fyllning). Det är enkelt, fyll munstycksrören med kemikalier innan arbetet och skölj dem efter arbetet, direkt från förarhytten. ENFO-funktionen är standardutrustning.
 • iXclean Pro: avancerade lösningar för användarvänlighet
  iXclean Pro kontrollerar du de elektriska ventilerna på din ISOBUS-spruta direkt från traktorhytten. Att växla mellan funktionerna sköljning, fyllning, omrörning, sprutning, tansköljning mm är enkelt och görs via en knapptryckning. ENFO-funktionerna är standardutrustning. Förutom fyllnadsstopp erbjuder också iXclean Pro ett helautomatiskt flerstegsprogram för sköljning och rengöring av hela sprutan. Redskapsanvändaren kan bekvämt sitta kvar i sin traktor medan han sköljer ut den sista mängden bekämpningsmedel ur systemet. Genom ett enkelt knapptryck kan han därefter starta programmet och säkert och smidigt rengöra sprutkomponenterna med minimalt behov av färskvatten. iXclean Pro: Varje liter räknas!
 • ENvironmental FOcus (ENFO) 
  ENFO fyllnings- och sköljningssystem är standard i alla våra sprutdatorer eftersom vi bryr oss om din gröda! Den smarta teknologin optimerar fyllning och rengöring av dina munstycksrör. Exakt applicering, inget spill av kemikalier och vattenbesparing är fördelar för både dig och miljön!

Fördelar iXtrack

 • ISOBUS-intelligens (Endast med FMA-regulator)
  Du kan vara säker på ISOBUS-kompabilitet från traktor till spruta och vice versa. All data hämtas från maskinen till terminalen (ex. IsoMatch Tellus) i traktorhyttenn.
 • iXflow cirkulation
  iXflow är vårt avancerade cirkulationssystem för sprutlinjen, med pneumatisk munstyckskontroll. I kombination med iXtrack skapar det här robust och reaktionssnabbt sprutsystem, som passar bra vid högre arbetshastigheter och för automatiska funktioner med GPS. iXflow styrs med hjälp av lufttryck. Det här ger en omedelbar reaktion för start/stopp vid GPS-styrd sektionskontroll av sprutning.  Det kontinuerliga flödet gör att det inte finns någon risk för sedimentering eller stopp.
 • Boom Guide Comfort
  Två ultraljudssensorer på rampen kontrollerar spruthöjd genomsläntkorrigeringssystemet och ramplyftsfunktionen. Det är ett kostnadseffektivt system som är anpassat för lättare slänter och mindre utmanande förhållanden.
 • Boom Guide Pro
  Detta avancerade system använder tre ultraljudssensorer för att kontrollera höger- och vänster rampsida oberoende av varandra. Detta ger utmärkt hjälp även i de mest tuffa förhållanden. Den anger positiva och negativa variationer i sidled på varje sida om rampen för att följa markkonturen perfekt!
 • ErgoDrive är ett system för vändtegskörning som hjälper dig i ditt arbete. Aktivera enkelt genom val av funktionen Besprutning AV/PÅ och låt sedan ErgoDrive kontrollera alla nödvändiga funktioner medan du koncentrerar dig på att köra.
 • StartGuide IV: Automatisk sektionskontroll via GPS och vägledning via D-GPS
  De som har provat vill aldrig byta tllbaka. Starguide IV kommer förändra ditt arbete för alltid: efter att fältets kanter besprutats, kontrolleras resten av fältets vändtegar och överlappningar automatiskt.

Ovanstående egenskaper är endast möjliga med iXtrack B och C, inte med iXtrack A – förutom Starguide IV. 

IsoMatch GEOCONTROL

 • Sektionskontroll: Sätter automatiskt igång och stänger av redskapets sektioner vid vändteg, fältkanter och redan bearbetade ytor.
 • Justerbar mängdgiva: Justerar automatiskt redskapets mängd/ha. Justeringen kan baseras på information från fältkartor.
 • Dokumentation: Med hjälp av en USB-sticka flyttar du enkelt önskad dokumentation mellan din ISOMatch-skärm med GEOCONTROL och ditt gårdsdatasystem.
 • Manuell körning: Ställ in arbetsbredd. Kör en första sträcka och sedan ritar terminalen upp körlinjer (raka, kurviga eller kombinerade) på fält eller vändteg. Registrering av fältkanter kan göras utan något redskap tillkopplat. Flyttning av fältkant: skapa nya inre fältkanter (möjliggör att vändtegen körs sist). Manuell inmatning för arbetsbredd kan göras även för redskap som ej är ISOBUS-kompatibla.

IsoMatch GEOCONTROL - Fördelar

 • Enklare och bekvämare arbete som traktorförare då du kan fokusera helt på att köra, och låta redskapets automatik arbeta för dig.
 • Mer effektivitet i arbetet och reducerad överlappning ger kostnadsbesparingar på mellan 5-10%.  Bättre förutsättningar för grödan och högre avkastning.
 • Med IsoMatch GEOCONTROL, kan du arbeta i mörker utan problem. IsoMatch GEOCONTROL minskar arbetsbördan avsevärt.

För mer information om konceptet: iM FARMING gå till: 
http://se.kvernelandgroup.com/Varumaerken-produkter/iM-FARMING