Självgående foderblandare

SelfLine 4.0 Compact

Behållarkapacitet från 12m³ till 16m³.

SelfLine 4.0 Premium 19 Discharge

SelfLine 4.0 Premium

Behållarkapacitet från 15m³ till 22m³. 

SelfLine 4.0 System 1000+

Behållarkapacitet från 25m³ till 32 m³.

SelfLine 4.0 System 500+

Behållarkapacitet från 19m³ till 27m³.

TruckLine e.0 eTruck

Behållarkapacitet från 8m³ till 14m³. 

SelfLine 4.0 System 300+

Den mycket konkurrenskraftiga självgående maskinen för stora blandningar och höga tråg, med kapacitet 19m³, 22m³, 25m³ och 27m³.