TrailedLine 4.0 Duo Avant

Behållarkapacitet från 14m³ till 20m³ med 2 blandarskruvar och 27m³ till 32m³ med 3 blandarskruvar

Duo Avant 2014: På grund av den optimerade och koniska behållargeometrin, i kombination med en särskilt kompakt konstruktion, kan ett avsevärt högre utnyttjande av behållarvolymen uppnås även om ransonen inkluderar en hög andel långfibermatning. Dessutom erbjuder Duo Avant lågt slitstyrka och pålitlig funktion.

Blandningsbehållarens koniska form tillsammans med den anpassade turboskruven säkerställer att långfibermaterial också återvänder till blandningsenhetens nedre del. Lågt slitstyrka och hög flexibilitet gör Duo Avant särskilt effektiv. Den rundade FlowPlus-trattringen tar matningen uppifrån och ner i blandningsprocessen, vilket säkerställer igensatt arbete även vid bearbetning av rundbalar.

.

Duo Avant 3227: Detta sortiment kombinerar hög kapacitet med lågt effektbehov. På grund av den lilla diametern på bottenplattan och den koniska behållarformen krävs endast 100 hk för att driva den innovativa vertikala matarblandaren med 3 skruvar med en kapacitet på 27 m³ och 32 m³. Maskinen startar utan problem även med en nyttolast på upp till 12 ton och efter en lång tomgång. Detta är skonsamt mot traktorns körning.

De tre vertikala blandningsskruvarna ger snabb och homogen matningsblandning, vilket dessutom sparar tid och diesel. Tillval: Positiv styrning för utmärkt manövrerbarhet.

Modell Kapacitet (m³) Längd (m) Bredd (m) Höjd (m)
Duo Avant 2014-14 14 6.75 2.44 2.63
Duo Avant 2014-16 16 6.75 2.44 2.74
Duo Avant 2014-18 18 6.75 2.44 2.95
Duo Avant 2014-20 20 6.75 2.44 3.16
Duo Avant 2014-22 22 6.75 2.44 2.36
Duo Avant 3227-27 27 8.45 2.50 3.27
Duo Avant 3227-32 32 8.45 2.50 3.51

Gearbox & Hopper

Växellåda med 4 planetdrev

 • Planetväxellådan har utvecklats exklusivt och endast för användning i Siloking foderblandare..
 • Den har utformats för effektivitet och lång livslängd även med toppbelastningar med maximalt vridmoment
  på 52.000 Nm / 250 hk.
 • Växellådorna är 100% oljesmorda, vilket betyder mycket enkelt underhåll. Växellådans olja kan bytas och fyllas snabbt och utan specialverktyg via den stora och transparenta oljeutvidgningsbehållaren.

Konisk behållare

 • Behållarens kantade form saktar ner matningen i sin cirkulära rörelse och stöder vertikal blandning. Detta minskar blandningstiden och bevarar matningsstrukturen samtidigt.
 • Den kantade formen ökar behållarens stabilitet och undviker överströmning av blandbehållaren genom att optimera matningens flöde.
 • Den avrundade FlowPlus-trattringen tar matningen uppifrån och ner i blandningsprocessen, vilket garanterar igensättningsfritt arbete, även vid bearbetning av rundbalar. Detta är standard på alla Siloking 4.0 modeller med 2 eller 3 blandarskruvar.

Turbo Auger

 • Det perfekta förhållandet mellan behållarens höjd och bredd och en lämplig blandningsskruv är grunden till att blandarenheten fungerar korrekt.
 • Behållarens geometri och turbo-skruven är perfekt inriktade, vilket ger korta blandningstider samtidigt som matningsstrukturen bevaras på ett optimalt sätt. Det optimala förhållandet mellan behållare och skruv minskar kraftbehovet avsevärt.
 • Blandaren inuti är utformad så att även runda balar bryts upp snabbt och pålitligt. Designen säkerställer fullständig tömning och undviker därför igensättning.
 • En stor skruv med låg hastighet bevarar strukturen och minskar slitaget. Turbo-skruvformen är resultatet av många års erfarenhet och omfattande testning.
 • Den roterar med en hastighet som kan beskrivas som mjuk trots att den flyttar en stor mängd foder inuti blandningen med varje rotation.
 • Varje turboskruv är utrustad med en turboflygning som standard. Det erbjuder kortare blandningstider och snabb och regelbunden tömning. För att erbjuda konen ett säkert och rent foder kan en tung neodymmagnet monteras som tillval. Det avlägsnar alla metalliska främmande material från fodret.
 • De plana och justerbara skrapstängerna gjorda av SILONOX samlar jämna koncentrat från behållarens botten och inkluderar dem omedelbart i blandningen, vilket gör det möjligt att lägga till fina matningskomponenter när som helst.

Silonox wear protection

 • SILONOX är en särskilt slitstark solid rostfri legering med enastående slitstyrka. Den används enbart för Siloking foderblandningsteknik.
 • SILONOX är mycket resistent mot korrosion, syra och kemisk nedbrytning. Det visar också utmärkt motståndskraft mot mekaniskt slitage till följd av blandningsprocessen.
 • Starka svetsar säkerställer permanent täthet och säkra fogar - ingen syra kan tränga in.
 • Hållbarhetsfaktor> 3 jämfört med stål S 355 (St-52)
 • Slitstarkt stål, korrosionsbeständigt, syrabeständigt, nötningsbeständigt
 • De komponenter som utsätts för högsta grad av friktionsbelastning är försedda med slitstarka plattor av SILONOX som standard. De kilformade behållarfördjupningarna mellan blandningsskruvarna och områdena på sidorna av utloppsöppningarna är försedda med SILONOX slitskydd.
 • SILONOX slitskydd består av en speciallegering av rostfritt stål som är extremt motståndskraftig mot korrosion, syror och nötning. Det minimerar slitage även vid stora genomströmningsmängder. Detta gör att maskinens livslängd kan förlängas kraftigt utan att det krävs några eftermonteringar.

Square-bar frame for accurate weighing

Den unika ramen med fyrkantsstång ger hög stabilitet och utgör grunden för de torsionsbeständiga lastcellshöljena.
Tillsammans med de speciella lastcellshöljena erbjuder detta perfekt vägningsnoggrannhet, även på ojämn mark och när behållaren är fullastad.
Vågsystemets kablar är syrafast och går snyggt och säkert i kabelkanaler. En kvalitetsfunktion för lång livslängd och konsekvent pålitlig drift av maskinen.
En bred ram utgör grunden för bättre körstabilitet, ökad transportsäkerhet och exakt vägning 365 dagar om året.
På sidan av behållaren är lastcellerna i ett särskilt utvecklat gjutet hölje så att viktöverföringen endast utförs vid en punkt. Lastcellernas distorsionsfria position på ramen säkerställer maximal vägningsnoggrannhet.

Cross Conveyor Belt

 • En tvärgående elevator möjliggör utmatning av foder i en regelbunden och bred fodersträng, vilket uppskattas av djuren.
 • Foder som ska skjutas in senare förblir friskt och kons foderintag ökar.
 • Unik, pålitlig och hållbar
 • Transportlisterna i olika höjder erbjuder hög transportprestanda.
 • Elevatorn ger ett brett matningsskår, är mycket tillförlitligt och säkerställer fri transport.
 • Eftersom lamellerna är uppdelade i mitten förblir remmen flexibel även med olika belastningar och är därför pålitlig och slitstark.
 • En spårbenssvetsad insida säkerställer att bältet går helt rakt.
 • Två drivmotorer placerade på sidorna driver alltid transportbandet i dragriktning, oavsett vilken sidosurladdning som utförs. Tillsammans med rengöringsmedel inuti minskar denna design slitaget till ett minimum.
 • Användningen av slutna drivvalsar, skrapor och en speciell urladdningsskrapa garanterar högsta driftsäkerhet.
 • Kedjekopplingen säkerställer kraftöverföring från hydraulmotorn till drivvalsen. Den är konstruerad för hög momentbelastning.
 • Transportbandet är 800 mm brett och öppet uppåt för snabb transport av matningen. Detta garanterar fri och mjuk matning.

Discharge Options 4.0

Foldable conveyor belts on the discharge door

 • They reach under the hopper on the Premium models, thus ensuring transport of feed without spillage. Available in various lengths.

Foldable conveyor belts on the cross conveyor belt

 • For versatile and flexible use of the feed mixer. Available in different lengths.

Heavy-duty discharge door with discharge chute

 • Equipped with two lift cylinders and an opening height of 85 cm, the mixing hopper can be emptied in a very short time, even with a high proportion of structure-rich components.

Discharge door

 • The sharp SILONOX edge on the hopper bottom ensures that the discharge door closes tightly even if there is still feed in the mixing hopper.

The perfect solution for any farm or installation

 • Individual adaption to any situations. For example a machine with a cross conveyor belt at front and two discharge doors at rear left and at rear right, displaced to the centre by ca. 400 mm.

No interfering edge inside the mixing hopper

 • SILONOX mounted on the sides of the door opening closes flush with the discharge door on the hopper inside. Robust door guide even for extreme load and highly reliable function as there is no jamming while closing.

Siloking Data

 • SILOKING Data is a radio-controlled weighing system for daily use in cattle feeding. It stands out for simple and comfortable control and allows for precise feeding, efficient work and cost saving from the very beginning.

SILOKING Data T (Tractor control)

 • Data radio terminal as option
 • Programmable weighing system can also be used as adding weighing system
 • Control of the weighing system from the loading vehicle via additional Data radio terminal and/or own smartphone or tablet is possible

SILOKING Data E (Electro-hydraulic)

 • 1 Data radio terminal as standard
 • Control of hydraulic functions via Data radio terminal
 • Programmable weighing system can also be used as adding weighing system
 • Control of the weighing system from the loading vehicle via additional Data radio terminal and/or own smartphone or tablet is possible

Feeding Management Software

 • SILOKING offers the Feeding Management Software as a free top service for the SILOKING Data Programmable weighing system. This makes it possible for every farmer to work in an even more efficient and cost-saving way, regardless of farm size.
 • Ration handling: create recipes, create feed components, create animal groups and unloading points, nominal/actual comparison, adaption of dry matter
 • Documentation/Evaluation: storing of feeding data, evaluation for dairies, documentation for authorities & QA programs, Period-related reports (feed consumption, feed costs, loading precision)
 • Simple registration via SILOKING website: www.siloking.com
 • Web-based application with personalised user access
 • Access from any PC via Internet browser. Offers flexible access from the office, the barn, from home or from holiday location etc.
 • Thanks to the web-based application there is no need for manual updates so you are always working with the latest software version
 • GPRS data transfer between weighing system and Feeding Management Software (option)

SoftStart Clutch

 • For everyone who drives long distances or leaves the machine loaded
 • During longer driving distances between silo and barn or if a high-capacity vertical feed mixer is not immediately unloaded, the material inside the hopper compacts. This results in a high starting torque requirement when starting the 2 to 3 mixing augers simultaneously, which highly strains the tractor’s PTO clutch. Furthermore a tractor with a rather high engine power is required for the start.
 • Drive requirement reduced by 50 - 66 %
 • SoftStart clutch as an option for the model ranges of TrailedLine 4.0 Premium, Duo Avant and System 1000+.
 • This hydraulic clutch is located between the planetary gearboxes of the individual mixing augers.
 • By starting only one auger – switching on the other auger(s) later – the drive requirement of the tractor can be reduced by up to 50 % (for models with 3 augers by up to 66 %).

Accessories

Straw blower

 • High-capacity straw blower with mechanical drive
 • The combination of mixing unit and straw blower allows for multiple use of the feed mixer.
 • The high-capacity straw blower distributes even long-fibred material exactly and to distant places in the barn.
 • The integrated stone trap between the mixing hopper and the blower avoids stone chipping in the barn.

Bedding belt

 • Combination of feed discharge and large-distance bedding
 • The bedding belt offers the perfect combination for feed discharge and large-distance bedding of cubicle beds and cubicle housings.
 • Control of the bedding belt is carried out hydraulically, but it can also be carried out (electro-hydraulically) via Siloking Data E as an option.
 • As the bedding belt is swung under the cross conveyor belt, the vehicle width is not changed.

TwinLift

 • Sliding cross conveyor belt with automatic height adjustment
 • This conveyor belt can be slid hydraulically to either side, and the outer end is lifted automatically by up to 50cm.
 • It is also possible to slide the belt horizontally via simple lever operation.
 • This system is characterized by two-sided feed discharge into high troughs.

Hybrid conveyor belt

 • Diagonal conveyor belt for particularly narrow barns with high troughs
 • The diagonal conveyor belt is mounted in an inclined position.
 • Not foldable, it keeps the whole machine narrow, even in working position.
 • The hybrid conveyor belt also offers the required collision safety as the conveyor belt protrudes only slightly beyond the right feed mixer side.

Kverneland Siloking offers a whole range of additional equipment to meet any special requirements of the respective farm.
Reliable function and correct adaption to the machine ensure reliability and comfortable work 365 days a year.

Adding weighing system

 • The adding weighing system is a basic equipment for the weighing function (optional for TrailedLine 4.0 models), which exactly displays the current weight during loading and unloading.
 • As opposed to Siloking Data, this weighing system is mounted on the feed mixer.

Programmable weighing system DG600

 • This is available as an option for TrailedLine 4.0 models. With the program function, the maximum performance of the herd can be reached through feeding.

Other options

 • Reversing camera including high-resolution monitor
 • Control unit with Bowden cable control
 • Wide-angle drive shaft and lower linkage
 • Hyraulic shift for 2-speed gearbox
 • Infinitely variable control of conveyor belt speed
 • Mechanical control unit with lever operation
 • On-board power supply for the weighing system
 • Mineral feed filling funnel
 • Several tyre options to adapt the total height
 • Heavy-duty magnet on the turbo auger
 • SILONOX Wear protection
 • Various discharge options
 • Special hopper dimensions for adaption to barn passages
 • Hydraulic counter-blades
 • Hydraulic jack
 • and lots of other options