Siloking foderblandare

Självgående foderblandare

SelfLine 4.0 Compact

Behållarkapacitet från 12m³ till 16m³.

SelfLine 4.0 Premium 19 Discharge

SelfLine 4.0 Premium

Behållarkapacitet från 15m³ till 22m³. 

SelfLine 4.0 System 1000+

Behållarkapacitet från 25m³ till 32 m³.

SelfLine 4.0 System 500+

Behållarkapacitet från 19m³ till 27m³.

TruckLine e.0 eTruck

Behållarkapacitet från 8m³ till 14m³. 

SelfLine 4.0 System 300+

Den mycket konkurrenskraftiga självgående maskinen för stora blandningar och höga tråg, med kapacitet 19m³, 22m³, 25m³ och 27m³. 

Bogserade foderblandare

TrailedLine 4.0 Compact

Behållarkapacitet från 7m³ till 14m³ med 1 blandningsskruv 

TrailedLine 4.0 Premium

Behållarkapacitet från 14 m³ till 30 m³ med 2 blandningsskruvar

TrailedLine 4.0 Duo Avant

Behållarkapacitet från 14m³ till 20m³ med 2 blandarskruvar och 27m³ till 32m³ med 3 blandarskruvar

TrailedLine 4.0 System 1000+

Behållarkapacitet från 27m³ till 45m³ med 3 blandarskruvar

TrailedLine Classic Compact

Behållarkapacitet från 7m³ till 14m³ 

TrailedLine Classic Premium

Behållarkapacitet från 9m³ till 14m³

TrailedLine Classic Duo

Behållarkapacitet från 12m³ till 25m³