Kverneland Optima TFprofi

Bogserad pneumatisk precisionssåmaskin kombinerar yttersta precisionssådd, hög prestanda och låg dragkraft.

Kverneland Optima är den universella pneumatiska precisionssåmaskinen för majs, solrosor, åkerbönor, oskalade betor, pelleterade betor, dvärgbönor, sojabönor, ärtor och många andra typer av frön, redo för mulch eller konventionell sådd. Inom denna produktgrupp har Optima TFprofi en bogserad hydraulisk fällbar ram med en arbetsbredd på 6 m, vilket ger den perfekta kombinationen av exakt såddplacering, hög prestanda och ett minskat krav på traktoreffekt på endast 90 hk.

Optima TFprofi kan utrustas med HD-II eller high speed SX, mer information nedan. Med Optima TFprofi SX ökar den nya valfria centrala utsädesbehållaren med en kapacitet på 870 liter effektiviteten genom att öka volymen och ytterligare minimera maskinens inställningstid.
Gödselbehållaren på 2000 liter kan enkelt fyllas med en frontlastare, big bags eller som tillval med en fyllningsskruv. Det finns olika gödselkärror tillgängliga. Som tillval kan gödselgivan drivas elektrohydrauliskt.
Kombinationen av Optima med iXtra LiFe gör det möjligt att applicera flytande gödsel under sådd. För mer information, se iXtra LiFe.

Fördelarna:
- Den mest exakta utsädestilldelningen
- Mångsidighet: för alla sorters utsäde
- Lågt effektbehov
- Hög prestanda upp till 5 ha/per timme
- Bekväm koppling och stor manövrerbarhet.
- Kompakt och snabb på vägen

 Mer info, se iXtra Life.

Fördelarna:

 • Kompakt och ren design.
 • Lågt effektbehov.
 • Hög kapacitet, upp till 5ha/tim.
 • Välbeprövad såenhet.
 • Mycket bra manövrering.
 • Mycket kompakt i transport.

Tekniska specifikationer

Arbetsbredd (m) 4.5 6
Antal rader 6 8
Radavstånd (cm) 70/75 70/75

Optima TFprofi- ny ram

Optima TFprofi har konstant sådjupskontroll och hög stabilitet.

Smidig koppling och utmärkt manövrering

Som standard är TFprofi utrustad med kat III-koppling. Svängpunkten ligger nära traktorns hjul. Det här ger föraren två fördelar. För det första är svängvinklar på upp till 90° möjliga. För det andra följer Optima TFprofi traktorhjulens spår i kurvor. Fläkten är monterad på bärarmen. Därför är k-axeln alltid rak och det blir minimalt slitage på leder.

Fyrhjulschassi för maximal stabilitet

Optima TFprofi kan utrustas med fyra landhjul (tillval). De bär maskinen under arbete och halva marktrycket både i arbete och på vändtegen.

Tack vare ett intelligent hydrauliskt system följer landhjulen markens konturer individuellt. Alla fyra hydraulcylindrar är konstruerade med dubbla kammare. Den övre delen av maskincylindern använda till att lyfta och sänka maskinen. Den nedre är ansluten till intilliggande cylindern, för att låta cylindrarna agera motvikt åt varandra. Det här låter landhjulen följa markens konturer individuellt med så mycket som 15cm - vilket ger ett konstant tryck på alla hjul. Vid arbete i tuffa förhållanden minimeras ramrörelser med upp till 50%. Det här ger lugn gång även i högre arbetshastigheter upp till 12 km/tim.

Komfort i transport

Att förbereda TFprofi för transport är enkelt. Föraren startar processen inifrån traktorhytten. Vingsektionerna svängs hydrauliskt till framsidan av maskinen, bredvid dragstången. Transportbredden är endast 2.98m (3.40m vid 80cm radavstånd). Max transporthastighet på upp till 40 km/tim är möjlig även när behållaren är fylld till 3/4, om maskinen är utrustad med pneumatiska eller hydrauliska bromsar.

HD-II sowing unit

För mulch- eller konventionell sådd

 • Optimal djupkontroll även under extrema förhållanden, tack vare såhusets tunga grundvikt, och möjligheten att lägga till extra tryck (upp till 100kg) på varje individuellt såhus via fjäderbelastningssystemet.
 • Effektiv markföljsamhet tack vare stora djuphållningshjul (Ø 400mm, bredd 120mm), exakt placering av utsädet, frötäckning med det mellanliggande presshjulet (som tillval tungt rostfritt hjul) och det multijusterbara V-presshjulet, garanterar maximal uppkomst.

Seeding heart without seals for HD-II

 • The patented seeding heart by Kverneland has reduced maintenance costs to a minimum.
 • No friction, no wear, low drive torque, minimum maintenance: The seed disc rotates in the seeding heart together with the vacuum chamber. This seeding drum is connected to the vacuum fan via a hollow shaft.
 • This seed heart principal results in no loss of vacuum, and therefore a low vacuum requirement

Såhus Optima

 • Det patenterade såhuset från Kverneland har dragit ner underhållskostnader till ett minimum.
 • Ingen friktion, inget slitage, låg drivmoment , minimalt underhåll: Utsädet skivan roterar i såhuset tillsammans med vakuumkammaren . Såtrumman är ansluten till vakuumfläkten via en ihålig axel.
 • Såhusets princip är ingen vakuumförlust, vilket resulterar i lågt vakuumbehov.

Optima e-drive / e-drive II

e-drive/e-drive II – kontroll och övervakning av hela maskinen från traktorhytten - enligt ISOBUS-standard.

 • Med e-drive/e-drive II är varje såenhet individuellt driven av en el-motor.
 • Drivningen, med lågt underhåll, ansluts direkt till såhuset via en tandad rem, i ett helt slutet, dammfritt system.
 • Det här ger en mycket kompakt och smidig drivning med låg strömförbrukning.
 • Alla data skrivs in och läses på en ISOBUS-terminal, som IsoMatch Tellus PRO eller Tellus GO.
 • Såavståndet kan justeras steglöst och under sådd.
 • All såenheter kan stängas av individuellt.
 • I samband med "close row" - radavstånd på 37.5cm, en annan fördel med e-drive/e-drive II är: Individuell ändring spårmarkering, för att passa vilken bredd som helst.
 • e-drive/e-drive II övervakar alla maskinfunktioner, inklusive övervakning av utsäde via en opto-sensor.

Optima TFprofi - Gödningsplacering

Den nya gödningsbehållaren har en kapacitet på 2.000lit. Den stora öppningen på 3m gör det möligt att fylla med frontlastare eller storsäckar. Som tillval finns även en fyllningsskruv.

Doseringsenheterna kan som tillval vara el-hydrauliska. Detta kontrolleras och övervakas vis ISOBUS. Den el-hydrauliska driften av utmatningen ger konstant anpassning av appliceringsnivåer under arbete (precis som appliceringstabeller med GEOcontrol). Dessutom är det möjligt med exakt på-/avstängning vid vändtegen.

Gödningsdoseringen görs med två kvadratiska doseringsenheter. Varje rad har sitt eget luftunderstöd för att tillse en stadig framförsel av stora mängder gödning, framförallt när man jobbar på sluttningar.

Ett annat tillval är att gödningsbehållaren placeras på fyra vågceller - för konstant kontroll och övervakning av applikationsnivån. För earbetet kan rätt mängd gödning som behövs för jobbet fyllas på i behållaren, och sedan justeras efter vad som verkligen behövdes.

För maskinstationer som arbetar för flera kunder, är en annan fördel att kunna redovisa hur mycket gödning som använts, ner på kg-nivå.

ISOBUS-intelligens - GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL - kostnadsbesparande med omedelbar avkastning

Att så med hjälp av GPS och GEOCONTROL i kombination med eldrivna precisions-såmaskiner är ett stort steg mot precision - och kostnadsbesparande. Maskinerna är alla utrustade med ISOBUS-teknologi och med hjälp av IsoMatch Tellus terminalen kan de enkelt kontrolleras.

Varje eldriven såenhet, i kombination med GPS och GEOCONTROL, slås på eller stängs av vid precis rätt ställe, vilken förhindrar överlappning med redan sådda rader. Det här är särskilt användbart vid triangulära fält, oregelbundet formade vändtegar med mera.

För mer information om ISOBUS, gå till http://se.kvernelandgroup.com/Varumaerken-produkter/iM-FARMING.

ISOBUS-intelligens - GEOSEED

GEOSEED - Precision på hög nivå

GEOSEED finns i två nivåer:

GEOSEED Nivå 1 är synkroniseringen av maskinens arbetsbredd. Förbättrar distributionen av fröer till perfektion, i parallella eller diamantformade mönster: Bästa användningen av tillgängliga näringsämnen, ljus och vatten (kostreduktion). Dessutom reduceras vind- och vattenerosion.

GEOSEED Nivå 2 är synkroniseringen av hela fältet. Det här är nödvändigt för radhackning även emot såriktningen. GEOSEED är det enda systemet i världen gör denna mekaniska ogräskontroll möjlig.

iM FARMING

Smart efficient easy farming

ISOBUS

When deciding what equipment to purchase, it is not always easy to find the optimal solution in the broad market offering of today. Technology is developing fast and tractors and implements are more and more equipped with high tech electronics. We understand this complexity and are committed to provide you with easy farming solutions. Therefore these cost-efficient ISOBUS Universal Terminals, IsoMatch Tellus PRO and IsoMatch Tellus GO+ are made for easy machine control and efficient farming.

More about ISOBUS Universal Terminals >

Compatibility-Check-jpg-g4o4jih263

IsoMatch Tellus PRO

With its advanced hardware and software features, the IsoMatch Tellus PRO provides the optimal precision farming solution for an all-in-one control system inside your tractor cab.

IsoMatch Tellus PRO is the centre for connecting all ISOBUS machines and a platform for running precision farming applications. It offers everything a farmer needs to get the maximum out of his machines and crops, as well as cost savings in fertiliser, chemicals and seeds by using automatic section control and variable rate control. With the unique dual screen functionality it gives the farmer the opportunity to view and control two machines and processes simultaneously. 

More about the Tellus PRO >

IsoMatch Tellus GO+

Work easy. Be in control.

IsoMatch Tellus GO+ is especially developed for controlling the machine in a simple way. The farmer is in full control of the machine in exactly the way he wants. Easy set up the machine with the soft keys via the 7-inch touch screen. And, optimal control while driving, just use the hard keys and rotary switch. Controlling the implement has never been so easy.

This can be you your first step into Precision Farming
IsoMatch Tellus GO+ makes it easy to control any ISOBUS machine from your tractor cab. IsoMatch GEOCONTROL enables you to achieve higher yields, lower costs and do your work with less hassle. This licence key is divided in two parts, Section Control and Variable Rate Control, which are available from the IsoMatch Shop. Now you can buy the specific functionality that you need.

More about IsoMatch Tellus GO+ >

TellusGOplus

IsoMatch InLine

With manual guidance you are perfectly on track.

The IsoMatch InLine is a light bar which allows easy manual guidance. It is the perfect assistant to get you as close as possible to your desired A-B line. Mounted in the line of sight, you can easily see the distance from the A-B line and to which direction you should steer for the ideal position. The display of the IsoMatch InLine also displays the status of the machine sections, which adds more comfort of use. The LEDs can be dimmed for night operation.

SMART   
Distance to A-B line with LED indication and a numeric display

EFFICIENT 
Manual guidance in combination with IsoMatch GEOCONTROL 

EASY           
Displays status of machine sections

IsoMatch_InLine_leds

IsoMatch Global 2

The essential accessory for IsoMatch GEOCONTROL.

The IsoMatch Global 2 is the GPS antenna, with DGPS accuracy, in the IsoMatch product range. It enables satellite navigation for site-specific section control, variable rate application, manual guidance and field registration.

SMART
Allows manual guidance, automatic section control and variable rate in combination with IsoMatch GEOCONTROL

EFFICIENT
DGPS accuracy without additional subscription fees

EASY
Easy to fit with mounting brackets included

IsoMatch Global 2png

IsoMatch Wireless

Connect to a local wireless network on your IsoMatch Tellus.

IsoMatch Wireless (USB-stick) is complementary to the IsoMatch Tellus and makes it easy to connect to a local wireless network, such as your phone’s hot-spot, home network etc.
No additional costs of an internet service provider. When connected via the IsoMatch Wireless you can browse the internet, view the weather, Gmail, Google, etc.

More about IsoMatch Wireless >

IsoMatch_Wireless

IsoMatch Eye

The IsoMatch Eye is the camera option in the IsoMatch product range.

IsoMatch Eye is a camera that has been developed for use with our sophisticated IsoMatch Tellus GO+ and IsoMatch Tellus PRO dual screen terminal. The IsoMatch Eye is switchable from rear view to standard view.
It gives you full control and overview of entire machine operation during day and night, because of its night vision by integrated LED’s. This increases the safety e.g. when reversing the machine or manoeuvring around obstructions.

SMART
Changeable from rear view to standard view

EFFICIENT
Full control and overview of entire machine operation

EASY
Night vision by integrated LED’s

IsoMatch MultiEye

IsoMatch MultiEye is an accessory for connecting multiple cameras to the IsoMatch Universal Terminal.

With the IsoMatch MultiEye you can connect multiple cameras to the IsoMatch Tellus PRO or IsoMatch Tellus GO+ Terminal. You can easily switch between the cameras without the need for an additional screen in you tractor cabin. It gives you full control and overview of the entire machine operation during day and night, because of its night vision by integrated LED’s. This increases the safety when reversing the machine or manoeuvring around obstructions.

SMART
You can connect up to four IsoMatch Eye cameras and easily switch between the cameras with the remote control box which is standard included.

EFFICIENT
Full control and overview of entire machine operation from every side you want.

EASY
Night vision by integrated LED’s which increases the safety when reversing the machine or manoeuvring around obstructions.

IsoMatch GEOCONTROL

Made for smart, efficient and easy farming

IsoMatch GEOCONTROL is an advanced software application within the IsoMatch Tellus PRO and IsoMatch Tellus GO+ that helps you to control all ISOBUS compatible Kverneland Group machines such as sprayers, spreaders and seeders! Combined with a GPS receiver it fulfils the future needs in terms of easy, smart and efficient farming!

More about IsoMatch GEOCONTROL >

IsoMatch-GEOcontrol-Fieldresult1.jpg

IsoMatch GEOSEED

GEOSEED increases the yields of row crops and ensures maximum efficiency. Seeds are placed perfectly in line and in relation to each other.

GEOSEED is offered in two different levels:

GEOSEED Level 1 is the synchronization in the machines working width. This improves the distribution of seeds up to perfection in parallel or diamond pattern: Positive effects are the best use of nutrients, water and sun. Also the wind and water erosion is decreased.

GEOSEED Level 2 is the synchronization in the whole field. This is the necessary requirement for interrow cultivation, also across the seeding direction. GEOSEED is the only system in the world, that makes this mechanic weeds control possible!

GEOSEED-feld-jpg-g18iffes00