Kverneland Optima

Kverneland Optima – precisionssåmaskin med intelligent ramverk

Kverneland Optima är en universell precisionssåmaskin för de flesta specialgrödor, såsom majs, solrosor, betor, sojabönor och många fler olika sorters gröda. Tack vare flera olika ramtyper kan maskinen varieras och får därigenom större kapacitet och mångsidighet. Optima finns i arbetsbredder mellan 3 till 9 meter, med flexibelt justerbara radbredder och ett stort utbud av tillbehör att välja mellan. 

Optima är ISOBUS-redo och används med fördel tillsammans med GEOCONTROL.

Kombinationen Optima - iXtraLife låter dig applicera flytande gödning under sådd. Mer info, se iXtra Life.

Fördelarna:

 • Kraftiga parallellogram
 • Alla leder med underhållsfria bussningar. 
 • Alla tryckhjul med underhållsfria kullager
 • Kokillgjutna billar med snabbfäste
 • Såenheter i moduler: Baselementen är alltid de samma, men i övrigt bygger du den maskin som passar ditt behov 
 • Enkelt byte av billar och tryckhjul beroende av frön eller jordart
 • Patenterat såhus
 • ISOBUS-intelligens

 

Optima rigid    
Arbetsbredd 3 4.5
Antal rader 4 - 8 6 - 10
HD II rad x x
Standardrad x x
Tandemrad x x
e-drive II / GEOSEED x x
Mekanisk drift x x
Monterad gödning x x
DF1/DF2 x x
Microgranulator x x

Ram Optima

Ram
Passar både små och stora lantbruk. Optima finns i arbetsbredder från 3 till 9 m, med telekopisk, fast, bogserad eller fällbar ram.

Såenhet Optima

Såenhet är – precis som maskinen i övrigt – moduluppbyggda

 • Grundenheten är alltid densamma och utrustningen kan varieras efter behov.
 • Presshjulen är monterade med underhållsfria lager. Sådjupet kan ställas steglöst. På en skala ser man att det är samma sådjup över alla rader.
 • Såbillarna har sitt monteringsfäste högt. Det gör att de kan arbeta djupt när man ex. sår bönor eller i torr mark, utan slitage på såhuset.
 • Exakt djupkontroll tack vare tandemkonstruktionen av såenheterna.
 • Standard såmodul för konventionell sådd i bearbetade förhållanden: såbill för majs, Farmflez djuphållningsdjul 370mm (500 mm tillval), fjäderbelastad täckplåt och lyftanordning.
 • Optima HD såenhet: element för direktsådd, mulch och konventionell sådd.

Såhus Optima

 • Det patenterade såhuset från Kverneland har dragit ner underhållskostnader till ett minimum.
 • Ingen friktion, inget slitage, låg drivmoment , minimalt underhåll: Utsädet skivan roterar i såhuset tillsammans med vakuumkammaren . Såtrumman är ansluten till vakuumfläkten via en ihålig axel.
 • Såhusets princip är ingen vakuumförlust, vilket resulterar i lågt vakuumbehov.

Optima e-drive / e-drive II

e-drive/e-drive II – kontroll och övervakning av hela maskinen från traktorhytten - enligt ISOBUS-standard.

 • Med e-drive/e-drive II är varje såenhet individuellt driven av en el-motor.
 • Drivningen, med lågt underhåll, ansluts direkt till såhuset via en tandad rem, i ett helt slutet, dammfritt system.
 • Det här ger en mycket kompakt och smidig drivning med låg strömförbrukning.
 • Alla data skrivs in och läses på en ISOBUS-terminal, som IsoMatch Tellus PRO eller Tellus GO.
 • Såavståndet kan justeras steglöst och under sådd.
 • All såenheter kan stängas av individuellt.
 • I samband med "close row" - radavstånd på 37.5cm, en annan fördel med e-drive/e-drive II är: Individuell ändring spårmarkering, för att passa vilken bredd som helst.
 • e-drive/e-drive II övervakar alla maskinfunktioner, inklusive övervakning av utsäde via en opto-sensor.

Gödningsplacering

 • Stabil konstruktion, moduluppbyggt, låga underhållskostnader, högt motstånd mot slitage och optimal djupplacering.
 • För gödningsplacering kan Kverneland erbjuda behållare för olika appliceringar.
 • Kedjedriften för utmatningen kan justeras från 106 till 390kg per hektar, på 75 cm radavstånd.
 • Gödningsaggregatet drivs centralt av en lättillgänglig sidmonterad växellåda.
 • Gödningsbill, standard sådd med smal konstruktion av bill, och stabil, pålitlig utformning. Spralfjäderskydd från sidkrafter.
 • Mulch-sådd med naggad, dubbel skivbill för blockeringsfri och exakt gödningsplacering med en Ø 350mm naggad dubbel skivbill.
 • Alla modeller i Optima-serien kan utrustas med mikrogranulatfördelare. Behållarna är tillverkade i specialplast och rymmer 35 lit. Beroende på arbetsbredd kan behållarna stödja 2 eller 3 såmoduler.

ISOBUS-intelligens - GEOSEED

GEOSEED - Precision på hög nivå

GEOSEED finns i två nivåer:

GEOSEED Nivå 1 är synkroniseringen av maskinens arbetsbredd. Förbättrar distributionen av fröer till perfektion, i parallella eller diamantformade mönster: Bästa användningen av tillgängliga näringsämnen, ljus och vatten (kostreduktion). Dessutom reduceras vind- och vattenerosion.

GEOSEED Nivå 2 är synkroniseringen av hela fältet. Det här är nödvändigt för radhackning även emot såriktningen. GEOSEED är det enda systemet i världen gör denna mekaniska ogräskontroll möjlig.