Kverneland u-drill plus

Beroende på arbetsbredd är behållarvolymen antingen 3000lit (3m och 4m) eller 4350lit (6m). Behållaren är delad på längden och fördelningen utsäde/gödning är 40/60.

u-drill plus är särskilt lämpad för de marknader med krav på en exakt placering av utsädet.

Det finns två olika sätt att placera gödningen:
Den första varianten placerar gödningen tallriksharvens andra rad, och placerar gödning var 25:e cm.
Den andra varianten är att placera gödningen i varje sårad, med CD-billens andra utsläppspunkt.
u-drill kan applicera gödning med nivåer upp till 400 kg/ha, vid 15 km/tim. Behållarens trycksystem gör att dessa nivåer bibehålls under alla förhållanden. Den hydrauliska fläkten drivs av traktorns hydraulik.

  

Fördelar

 1. Hög arbetshastighet (10 – 18km/h).
 2. Perfekt placering av utsäde.
 3. Moduluppbyggd för att kunna anpassas efter kundernas krav.
 4. Helt ISOBUS-kompatibel.
 5. Enkel hantering och underhåll.
 6. Automatiskt kontrollerad vädtegsautomatik.

 

  Arbetsbredd Vikt (kg) med främre packarhjul och spårutjämnare
u-drill plus 3.0m 4,800
u-drill plus 4.0m 5,600
u-drill plus 6.0m 8,400
KV_u_drillplus_006
Video
Animation
Kverneland u-drill plus
Kverneland u-drill plus
Kverneland u-drill plus
Kverneland u-drill plus
Kverneland u-drill plus
Kverneland u-drill plus
Kverneland u-drill plus
Kverneland u-drill plus


u-drill - Främre packarhjul

Stora packarhjul (ø800mm) förbättrar djupkontrollen över hela arbetsbredden och ger bra utjämning.

u-drill_front packer

u-drill - Tallriksharv

Två rader av tandade 18" tallrikar - väl kända från Kverneland "Qualidisc".

u-drill_disc harrow

u-drill - Off-set-hjulpackare

Packning innan sådd med en stor "off-set"-hjulpackare (ø900mm)

u-drill_off set packer_2015

u-drill - CD-bill

Nya CD-billen ger jämn uppkomst oavsett sådjup och hastighet

u-drill_CD_coulter 2015

u-drill - Djupkontroll och packarhjul

Djupkontroll och packarhjul 380x65 mm, garanterar bästa "frö-till-jord-kontakt" och etablerandet av ett kapillärsystem.

u-drill_press wheels_2015

u-drill - Efterharv

Efterharven avslutar ett perfekt utfört såarbete. S-pinnar eller efterharvfingrar gör att det blir en optimal täckning av utsädet.

Steglös tryckjustering och tre fasta vinkar. För att förhindra skador på harven vid backning är den utrustad med en effektiv påkörningssäkring.

Following harrow_u_drill

ELDOS - ny typ av utmatning

 • Ny utmatning med eldrift från e-com och fullt ISOBUS-kompatibel
 • GEOCONTROL med GPS-signal är möjlig vilket gör att exempelvis dubbelsådd på vändtegen undviks.
 • Fyra standardrotorer för små och stora frön och gödning, finns.
 • Rotorerna byts lätt och snabbt utan verktyg.
 • Möjlig applicering på 2 till 400 kg/ha.
 • Utmatning är mycket lättillgänglig. 

Kalibrering

 • Kalibreringstestet har blivit lätt och smidigt.
 • En fjärrkontroll låter föraren sköta hela kalibreringsprocessen vid utmatningen.  
 • Inga drev behöver justeras. Föraren trycker bara på startknappen, anger önskade värden i terminalen, sen är det klart.
 • Kalibreringen sköts automatiskt.
 • En kalibreringslucka med integrerad spärr hindrar frön från att falla in i slangen.
ELDOS
Rotor 1 för bönor och ärtor
Rotor 1 för bönor och ärtor
Rotor 1 för bönor och ärtor
Rotor 2 för gräs
Rotor 2 för gräs
Rotor 2 för gräs
Rotor 3 för raps
Rotor 3 för raps
Rotor 3 för raps
Rotor 4 för vete
Rotor 4 för vete
Rotor 4 för vete

u-drill plus - gödningsplacering

Gödningen kan placerar antingen direkt i såraden eller mellan två rader.

Gödningaplacering med tallriksharven

Utmatningen för gödsel vid de främre tandade tallrikarna används när gödsel skall appliceras mellan raderna. Alla plantor får exakt samma avstånd till gödseldepåerna. Genom att justera tallriksdjupet kontrollerar du placeringen av gödningen.

Gödningsplacering i såraden

Gödselapplicering direkt i såraden görs via en extra gödningsutmatning. Gödslet hamnar då tillsammans med utsädet i marken. Detta är speciellt gynnsamt för gödning med fosfor som stödjer den initiala grobarheten och plantans utveckling på det mest effektiva sättet. Den specialdesignade såbillen med två utsläppspunkter ger också möjlighet att så två olika grödor under en och samma överfart. 

KV_u_drill plus_detail_007
u-drill plus - gödningsplacering
u-drill plus - gödningsplacering